Πόλεμος και Πολιτική

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0706
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των εμφυλίων πολέμων στη σύγχρονη εποχή.
Προσεγγίζει συγκριτικά τέσσερεις μεγάλους εμφυλίους του 19ου και 20ου αιώνα, τον Αμερικανικό, τον Ρωσικό, τον Ισπανικό και τον Ελληνικό σε μια προσπάθεια εντόπισης των βασικών χαρακτηριστικών ενός εμφυλίου πολέμου.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρακολουθεί τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο ως προς τις αιτίες και τις ρίζες του, τις κοινωνικέ και πολιτικές διεργασίες πουοδηγύν σε αυτόν, τα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
1.- Έχουν αποκτήσει το βασικό υπόστρωμα παιδείας που θα τους επιτρέπει να προσδιορίσουν την θέση του πολέμου μέσα στο γενικό πλαίσιο της πολιτικής.
2.- Θα έχουν τις βασικές γνώσεις για να κατανοήσουν την ιστορικότητα της σχέσης του πολέμου και της πολιτικής, προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας των ανθρώπινων κοινωνιών τόσο στο χθες όσο και στο σήμερα.