Τα πολιτικά Κόμματα μετά το 1974

ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0805
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα μελετά την ανάπτυξη και τις λειτουργίες των πολιτικών κομμάτων στην μεταδικτατορική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται οι οργανωτικές, πολιτικές και ιδεολογικές πλευρές του ελληνικού κομματικού συστήματος, ειδικότερα η διαδικασία θεσμοποίησης του κοινωνικού ριζοσπαστισμού και, στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία και ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με την κατανόηση των δομών και των λειτουργειών του ελληνικού πολιτικού συστήματος και των πολιτικών κομμάτων μετά το 1974, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναλυτικές ιδιότητες για την μελέτη του λαϊκιστικού φαινομένου.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, Αθήνα, Θεμέλιο, 2002