Ιστορία των Οικονομικών Κρίσεων

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε17
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η παγκόσμια οικονομία βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ογδόντα ετών. Η κρίση αυτή ξεκίνησε στα τέλη του 2007 ως πιστωτική κρίση της Wall Street και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε σοβαρή ύφεση της παγκόσμιας πραγματικής οικονομίας με αρνητικά ΑΕΠ, υψηλά ποσοστά ανεργίας και θεαματική βουτιά του διεθνούς εμπορίου, που στη συνέχεια ανακάμπτει εξίσου θεαματικά. Στην αρχή οι κυβερνήσεις των ισχυρών χωρών (G20) αντέδρασαν συντονισμένα και αποφασιστικά και απέτρεψαν το ενδεχόμενο μιας νέας Μεγάλης Ύφεσης, ανάλογης μ’ εκείνη του Μεσοπολέμου. Ωστόσο η διάσωση των τραπεζών και η ανάγκη στήριξης της πραγματικής οικονομίας που βρισκόταν σε ύφεση είχαν ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των δημοσίων ελλειμμάτων και των χρεών. Έτσι, σε μια τρίτη φάση, η πιστωτική κρίση και η οικονομική ύφεση μεταμορφώθηκαν σε δημοσιονομική κρίση των κρατών, ιδίως της Ευρωζώνης. Υπό τον φόβο των ελλειμμάτων και των χρεών οι κυβερνήσεις έσπευσαν να αποσύρουν τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης των οικονομιών τους και να υιοθετήσουν στρατηγικές άμεσης δημοσιονομικής προσαρμογής. Η συντηρητική αυτή στροφή ισοδυναμεί με παραίτηση των δυτικών κυβερνήσεων από τα μέσα εσωτερικής οικονομικής πολιτικής που διαθέτουν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, οπότε ο μόνος δρόμος που απομένει για την πολυπόθητη ανάκαμψη είναι η αύξηση των εξαγωγών και η δημιουργία εμπορικών πλεονασμάτων. Επειδή όμως είναι αδύνατον να γίνουν πλεονασματικές όλες οι χώρες ταυτοχρόνως είναι ορατός ο κίνδυνος να δούμε το διεθνές εμπόριο να γίνεται περισσότερο συγκρουσιακό ή και να ξεσπάσει ένας ανοικτός εμπορικός πόλεμος. Σε περιόδους μεγάλων οικονομικών κρίσεων σαν τη σημερινή, τα εμπειρικά οικονομικά μοντέλα των κεντρικών τραπεζών αχρηστεύονται επειδή αλλάζουν τελείως τα εμπειρικά δεδομένα. Εκ των πραγμάτων οι υπεύθυνοι της οικονομικής πολιτικής στρέφονται προς τη Θεωρία και την Ιστορία για να αντλήσουν χρήσιμα διδάγματα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Το σύνθετο αυτό μάθημα επιχειρεί να αντλήσει τέτοια διδάγματα από το χώρο της ιστορίας και της θεωρίας των οικονομικών κρίσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά τη συστηματική παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν: 1) Τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία των τελευταίων τεσσάρων αιώνων. 2) Τις θεωρίες οικονομικής κρίσης των Marx, Schumpeter, Hayek, Keynes, Polanyi, Friedman και Minsky. 3) Τη φύση και τα αίτια της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 4) Τις οικονομικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής και τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)

1) Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (2011). Οικονομική Κρίση και Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
2) Robert Heilbroner & William Mildberg (2010). Η Γένεση της Οικονομικής Κοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Allen, F., Carletti, E. & Corsetti, G. (eds.) (2011). Life in the Eurozone with or without Sovereign Default? Philadelphia: FIC Press. http://www.coll.mpg.de/sites/www.coll.mpg.de/files/biblio/eurozone.pdf
Askenazy, P. & Cohen, D. (2010) Οικονομική Κρίση: Αίτια και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις.
Askenazy, P. et al. (2011). Μανιφέστο των Ανήσυχων Οικονομολόγων - Κρίση και χρέη στην Ευρώπη: 10 Μύθοι και 22 Μέτρα που Προτείνουμε για να Βγούμε από το Αδιέξοδο. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις.
Auerback, M, and R. Parenteau (2011). “The Myth of the Greek Profligacy and the Faith Based Economics of the ‘Troika’”, Ecomonitor, October 27.
Baker, D. (2006). The Conservative Nanny State: How the Wealthy Use the Government to Stay Rich and Get Richer. Washington: Center for Economic and Policy Research. http://www.conservativenannystate.org/cnswebbook.pdf
Βαρουφάκης, Γ. (2012). Παγκόσμιος Μινώταυρος: Οι Πραγματικές Αιτίες της Κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.
Βατικιώτης, Λ. et al. (2010). Ο Χάρτης της Κρίσης – Το Τέλος της Αυταπάτης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
Βεργόπουλος, Κ. (2011). Μετά το Τέλος: Η Οικονομία της Καταστροφής και η Επόμενη Μέρα. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.
Bernanke, B. (2000). Essays on the Great Depression. Princeton University Press.
Βλάχου, Α., Ν. Θεοχαράκης και Δ. Μυλωνάκης (επιμ.) (2011). Οικονομική Κρίση και Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg – Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας.
Blyth, M. (2013). «Η αυταπάτη της λιτότητας: γιατί μια κακή ιδέα επικράτησε στη Δύση». Foreign Affairs, 2 Αυγούστου. http://www.foreignaffairs.gr/articles/69420/mark-blyth/i-aytapati-tis-li...
Brandeis, L. (1914). Other People’s Money - and How the Bankers Use It. http://www.law.louisville.edu/library/collections/brandeis/node/191
Braudel, F. (1992). Η Δυναμική του Καπιταλισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Brender, A. & Pisani, F. (2009). Globalized Finance and Its Collapse. Brussels: Dexia. http://www.iepecdg.com.br/uploads/livros/Brender_PisaniGlobalised_financ...
Chancellor, E. (1999). Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation. London: Macmillan.
——— (2000). Η Άνοδος και η Πτώση των Χρηματιστηρίων: Μια Συνοπτική Ιστορία της Κερδοσκοπίας. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη.
De Grauwe, P. (2011). “The Governance of a Fragile Eurozone”. University of Leuven and CEPS, Working Paper, April.
Den Haan, W. (2011). “Why do we need a financial sector?” VoxEU.org, October 24. http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7149
Δουράκης, Γ. (2004). «Τέλος Εποχής…». Πρόλογος στο: Γ. Δουράκης (2004). Ψηφιακή Τεχνολογία και Οικονομική Δυναμική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
——— (2010). «Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και Οικονομικές Πολιτικές: Επιστροφή του John Maynard Keynes;». Στο Global Crisis and Economic Policy, Proceedings of the 11th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΑΤΕΙ, 2011.
——— (2011). «Από την Πιστωτική Κρίση των Τραπεζών στη Δημοσιονομική Κρίση των Κρατών», στο: Bitzenis, A. et al. (eds.) (2012). Proceedings of the International Conference on International Business (ICIB), Thessaloniki, 19-21 May 2011. Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, σσ. 164-178. http://www.icib.eu/files/Download/icib2011pdf.pdf
——— (2012). Διανομή του Εισοδήματος και Παραγωγικότητα ως Κοινωνικός Συσχετισμός Δύναμης: Κριτική Ανασύνθεση της Θεωρίας «Σύνθλιψης των Κερδών». Θεσσαλονίκη: Θύραθεν.
Dourakis, G. (2014). “Doomed to Failure: The EU’s Role in the Greek Debt Crisis”. In The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey, edited by B. Temel.
Lanham, MD: Lexington Books.
Δουράκης, Γ. & Γ. Χατζηκωνσταντίνου (2008). «Ο Αντιφιλελεύθερος και Αναχρονιστικός Χαρακτήρας του Νεοφιλελεύθερου Εκσυγχρονισμού: Μια Πολανιοκεϊνσιανή Ανάλυση». Στο Γ. Δουράκης et al. (2008). Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης.
Dunaway, S. (2009). Global Imbalances and the Financial Crisis. Council on Foreign Relations, Center for Geoeconomic Studies, Special Report No 44, March. http://Global_Imbalances_CSR44.pdf
Eichengreen, B. (2010). “Macroeconomic and Financial Policies Before and After the Crisis”. EWC/KDI Conference on Global Economic Crisis, Paper No 7.
Honolulu, Hawaii, 19–20 August. Epstein, G. (ed.) (2005). Financialization and the World Economy. Northampton: Edward Elgar.
Ferguson, N. (2009). The Ascent of Money: A Financial History of the World. New York: Penguin Books.
Financial Crisis Inquiry Commission (2011). The Financial Crisis Inquiry Report on the Causes of the Financial and Economic Crisis in USA. New York: PublicAffairs.
Fisher, I. (1933). “Debt Deflation Theory of Economic Depressions”. Econometrica, 1 (4): 337- 57.
Foster, J.-B. (2007). “The Financialization of Capitalism”. Monthly Review, April Issue.
——— (2008). “The Financialization of Capital and the Crisis”. Monthly Review, April Issue.
Foster, J.-B. and Magdoff, F. (2009). The Great Financial Crisis: Causes and Consequences. New York: Monthly Review Press.
Freedman, M. & A. Schwartz (1971). A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton: Princeton University Press, 1971.
Furceri, D. & Zdzienicka. A. (2010). “The Consequences of Banking Crises for Public Debt”. OECD Economics Department Working Papers, No. 801. OECD Publications.
Galbraith, J. K. (1954). The Great Crash of 1929. New York: Houghton Mifflin.
——— (1993). A Short History of Financial Euphoria. London: Penguin Books.
Gallagher, K. et al. (2012). Regulating Global Capital Flows for Long-Run Development. Pardee Center Task Force Report. Boston University, March. http://www.bu.edu/pardee/files/2012/03/RegulatingCapitalTF-March2012.pdf
Garber, P. (2001). Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias. Cambridge: MIT Press.
Greenspan, A. (2013). «Ποτέ δεν το είδα να έρχεται: γιατί η οικονομική κρίση κατέλαβε τους οικονομολόγους εξαπίνης». Foreign Affairs, 23 Δεκεμβρίου. http://www.foreignaffairs.gr/articles/69628/alan-greenspan/pote-den-to-e...
Guttmann, R. (2007). “The Collapse of Securitization: From Subprimes to Global Credit Crunch”. Lettre du CEPN, No 2.
Handler, H., B. Koebel, P. Reiss, and M. Schratzenstaller (2004). “The Size and Performance of Public Sector Activities in Europe”. European Commission’s Competitiveness Report, 2004.
Hayes, C. (2009). “Are Depressions Necessary?”. The American Prospect, July 10.
Henwood, D. (1998). Wall Street: How It Works and for Whom. London: Verso. http://www.wallstreetthebook.com/WallStreet.pdf
Hobsbawm, E. (1997). Η Εποχή των Επαναστάσεων, 1789-1848. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
——— (1994). Η Εποχή του Κεφαλαίου, 1848-1875. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
——— (1994). Η Εποχή των Άκρων: Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο.
——— (2000). Η Εποχή των Αυτοκρατοριών, 1875-1914. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
——— (2000). Στους Ορίζοντες του 21ου Αιώνα: Μετά την Εποχή των Άκρων. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο.
Hilferding, R. (1910). Finance Capital: A Study in the Latest Phase of Capitalist Development. London: Routledge & Kegan Paul [1985].
IMF (2008). Global Financial Stability Reportt: Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness. Washington DC, April.
——— (2009). “Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis”. IMF Staff Position Note, SPN/09/13, June 9.
——— (2009). “The State of Public Finances Cross-Country Fiscal Monitor: November 2009”. IMF Staff Position Note, SPN/09/25, November 3.
——— (2010). World Economic Outlook: Recovery, Risk and Rebalancing. Washington, D.C.: IMF Publications, October 2010.
——— (2011). “Global Recovery Advances but Remains Uneven”. World Economic Outlook Update, January 25.
Janeway, W. (2013). Η επόμενη οικονομική φούσκα. Foreign Affairs, 30 Αυγούστου. http://www.foreignaffairs.gr/articles/69452/william-h-janeway/i-epomeni-...
Καρακατσάνης, Γ. (2012). «Η Κρίση της Τουλίπας του 1637». Oikonomica, 14 Ιανουαρίου. http://oikonomica.wordpress.com/2012/01/14/tulip_mania/
——— (2012). «Η Φούσκα των Νοτίων Θαλασσών του 1720». Oikonomica, 22 Ιανουαρίου. http://oikonomica.wordpress.com/2012/01/22/the_south_sea_bubble/
Keynes, J. M. (1919). The Economic Consequences of the Peace. http://socserv2.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/keynes/pdf%26filename%3Dpeace...
——— (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. http://innovbfa.viabloga.com/files/JM_Keynes___Livre___The_general_theor...
Kindleberger, C. (1978). Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. New York: Basic Books.
——— (1986). The World in Depression, 1929–1939. Berkeley: University of California Press.
Kinsella, S. (2011). “What the EU Should Learn From Ireland's Austerity Fiasco”. Foreign Affairs, December 13. http://www.foreignaffairs.com/features/letters-from/what-the-eu-should-l...
Kinsella, S. (2011). «Το μάθημα για την ΕΕ από το φιάσκο της Ιρλανδικής λιτότητας». Foreign Affairs – The Hellenic Edition, 13 Δεκεμβρίου. http://foreignaffairs.gr/articles/68582/stephen-kinsella/to-mathima-gia-...
Krippner, G. (2005). “The Financialization of the American Economy”. Socio-economic Review, 3(2): 173-208.
Krugman, P. (2009). Η Κρίση του 2008 και η Επιστροφή των Οικονομικών της Ύφεσης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
——— (2011). “Can Europe Be Saved?”. New York Times Magazine, January 12. Kubsch, S. (2009). “Shadow Economy Defies Crisis: Year-end Note with a Wry Pitch”. Think Tank of Deutsche Bank Group – Deutsche Bank Research, December 21.
Λαπαβίτσας, Κ. (επιμ.) (2010). 2010 Κρίση της Ευρωζώνης: Φτώχεια του Δυνατού, Πτώχευση του Αδύνατου. Αθήνα: Εκδόσεις Νόβολι.
Λαπαβίτσας, Κ. et al. (2010). Η Ευρωζώνη ανάμεσα στη Λιτότητα και την Αθέτηση Πληρωμών. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.
Lapavitsas, C. et al. (2010). The Eurozone between Austerity and Default. Research on Money and Finance, Occasional Report, September. http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Aust...
Lehndorff, S. (ed.) (2012). A Triumph of Failed Ideas: European Models of Capitalism in the Crisis. Brussels: European Trade Union Institute. http://A_triumph_of_failed_ideas_WEB.pdf
Lewis, M. (2010). Το Μεγάλο Σορτάρισμα: Ποντάροντας στην Οικονομική Καταστροφή. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Magdoff, H. & Sweezy, P. (1987). Stagnation and Financial Explosion. New York: Monthly Review Press.
Μαρκεζίνης, Β. (2011). Η Ελλάδα των Κρίσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.
Matthijs, M. & M. Blyth (2011). “Why Only Germany Can Fix the Euro: Reading Kindleberger in Berlin”. Foreign Affairs, November 17. http://www.foreignaffairs.com/articles/136685/matthias-matthijs-and-mark...
——— (2011). «Οι Ευθύνες της Γερμανίας για την Κρίση του Ευρώ». Foreign Affairs – The Hellenic Edition, 22 Νοεμβρίου. http://foreignaffairs.gr/articles/68549/matthias-matthijs-kai-mark-blyth...
Mattick, P. (1969). Marx and Keynes: The Limits of the Mixed Economy. Boston: Extending Horizons Books/Porter Sargent Publisher. http://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1969/marx-keynes/index.htm
——— (1978).
Μαρξ και Κέυνς: Τα Όρια της Μικτής Οικονομίας. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.
McKinsey Global Institute (2010). “Debt and Deleveraging: The Global Credit Bubble and its Economic Consequences”.
Milios, J. & D. Sotiropoulos (2010) “Crisis of Greece or crisis of the euro? A view from the European «periphery»”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 12 (3): 275–92.
Minsky, H. (1975). John Maynard Keynes. Columbia University Press. —
—— (1982). Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance. New York: Sharpe.
——— (1986). Stabilizing an Unstable Economy. New Haven: Yale University Press.
——— (1987). “Securitization”. The Levy Economics Institute, Policy Note, 2008/2.
Mitchell, L. (2008). The Speculation Economy: How Finance Triumphed Over Industry. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μ. (2007). Μεταρρυθμίσεις: Το Ολοκαύτωμα των Εργαζομένων στην Ευρώπη. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.
——— (2010). Η Φονική Κρίση και η Ελληνική Τραγωδία. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.
Newman, A. (2011). “The Greek Haircut and Europe’s Shared Responsibility”. Foreign Affairs, November 15. http://www.foreignaffairs.com/articles/136672/abraham-newman/the-greek-h...
——— (2011). «Το Ελληνικό Κούρεμα και η Συνυπευθυνότητα της Ευρώπης». http://www.foreignaffairs.gr/articles/68538/abraham-newman/to-elliniko-%...
O’Connor, J. (1973). Η Οικονομική Κρίση του Κράτους. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση [2003].
OECD (2008). Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. OECD Publications. http://www.oecd.org/dataoecd/46/12/41528393.pdf
Palley, T. (2007). “Financialization: What It Is and Why It Matters”. The Levy Economics Institute, WP No 525.
——— (2011). “The Contradictions of Export-led Growth”. Levy Economics Institute of Bard College, Public Policy Briet, No 119. http://www.levyinstitute.org/pubs/ppb_119.pdf
Papadimitriou, D., L.R. Wray, and Y. Nersisyan (2010). “Endgame for the Euro? Without Major Restructuring the Eurozone is Doomed”. Levy Economics Institute of Bard College, Public Policy Brief, No 113A. https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/54274/1/651685397.pdf
Philippon, T. (2011). “Has the finance industry become less efficient? Or Where is Wal-Mart when we need it?”. VoxEU.org, December 2. http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7376#
Pisani-Ferry, J. (2011). “The euro crisis and the new impossible trinity”. AEEF Conference “Impact of Eurozone Debt Crisis on East Asian Countries”, Seoul, December 8-9. http://www.bruegel.org/fileadmin/bruegel_files/Events/Event_materials/AE...
Posner, R. (2009). A Failure of Capitalism: The Crisis of 2008 and the Descent into Depression. Cambridge: Harvard University Press.
——— (2009). “How I Became a Keynesian: Second Thoughts in the Middle of a Crisis”. The New Republic, September 23.
Rajan, R. (2010). Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. Princeton: Princeton University Press.
Reinhart, C. & V. Reinhart (2008). “From Capital Flow Bonanza to Financial Crash”. Vox, October 23. http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2478
Roche, M. (2011). Η Τράπεζα: Πώς η Goldman Sachs Κυβερνά τον Κόσμο. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Roubini, N. & Mihm, S. (2010). Η Οικονομία της Κρίσης: Μάθημα Εκτάκτου Ανάγκης για το Μέλλον του Χρήματος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Sachs, J. (2011). “The Global Economy’s Corporate Crime Wave”. Project Syndicate, April 30. http://www.project-syndicate.org/commentary/the-global-economy-s-corpora...
Shiller, R. (2000). Irrational Exuberance. Princeton, NJ: Princeton University Press.
——— (2002). Χρηματιστηριακή Χίμαιρα: Παράλογη Ευφορία. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.
——— (2008). The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.
——— (2010). “What Would Roosevelt Do”. New York Times, July 31. http://thesmartmoney.wordpress.com/2010/08/01/what-would-roosevelt-do-by...
Skidelsky, R. (1992). John Maynard Keynes: The Economist as Saviour. London: Macmillan.
——— (2009). Keynes: The Return of the Master. New York: Public Affairs.
Soros, G. (2009). The Crash of 2008 and What It Means: The New Paradigm for Financial Markets. New York: PublicAffairs.
——— Soros, G. (2010). “The Crisis & the Euro”. The New York Review of Books, August 19. http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/aug/19/crisis-euro/?pagina...
Stathakis, G. (2011). “The fiscal crisis of the Greek Economy. A Kaleckian framework”. University of Crete, Working Paper.
Stiglitz, J. (2011). Ο Θρίαμβος της Απληστίας: Η Ελεύθερη Αγορά και η Κατάρρευση της Παγκόσμιας Οικονομίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Strauss-Kahn, D. (2008). “A systemic crisis demands systemic solutions”. Financial Times, September 22.
——— (2011). “Global Financial Crisis, European Debt Crisis, and Reform of International Monetary System”. Netease Annual Economic Conference, Beijing, December 19-20.
Sweezy, P. (1942). A Theory of Capitalist Development. Oxford: Oxford University Press.
——— (1994). “The Triumph of Financial Capital”. Monthly Review, 46(2): 1-11. Tett, G. (2008). “Derivative Thinking”. Financial Times, May 30.
Tett, G. (2009). Fool’s Gold. New York: Simon & Schuster.
Τόλιος, Γ. (2011) Κρίση, «Απεχθές» Χρέος και Αθέτηση Πληρωμών. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
Troika (2011). “Greece: Debt Sustainability Analysis”. Strictly Confidential. October 21. http://www.linkiesta.it/sites/default/files/uploads/articolo/troika.pdf
——— (2012). “Greece: Debt Sustainability Analysis”. Strictly Confidential. February 15. http://av.r.ftdata.co.uk/files/2012/02/Greece-DSA.pdf
Turner, A. et al. (2010). The Future of Finance: The LSE Report. London: London School of Economics and Political Science. http://harr123et.files.wordpress.com/2010/07/futureoffinance5.pdf
UNCTAD (2011). Trade and Development Report, 2011: Post-crisis Policy Challenges in the World Economy. Geneva: United Nations. http://www.unctad.org/en/docs/tdr2011_en.pdf
Van Treeck, T. (2009). ‘The Political Economy Debate on ‘Financialization’: A Macroeconomic Perspective”. Review of International Political Economy, 16 (5): 907-944.
Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.
——— (1979). The Capitalist World-Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
——— (1980). The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York: Academic Press.
——— (1983). Historical Capitalism. London: Verso.
——— (1989). The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego: Academic Press.
——— (2009). Για να Καταλάβουμε τον Κόσμο μας: Εισαγωγή στην Ανάλυση Κοσμοσυστημάτων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Θύραθεν.
——— (2010). Ευρωπαϊκός Οικουμενισμός: Η Ρητορική της Δύναμης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Θύραθεν.
——— (2011). The Modern World-System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914. Berkeley: University of California Press.
Whalen, C. (2007). “The US Credit Crunch of 2007: A Minsky Moment”. The Levy Economics Institute Public Policy Brief, No 92.
Wray, L.R. (2008). “Financial Markets Meltdown: What Can We Learn from Misnky?”. The Levy Economics Institute Public Policy Briefs, No 94.