Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ34
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών
- Η σημασία του σχεδιασμού στις διαδικτυακές έρευνες
- Τα βασικά δομικά στοιχεία
- Πηγαίνοντας πέρα από τα βασικά: οπτικές και διαδραστικές βελτιώσεις στα εργαλεία διαδικτυακής έρευνας
- Γενική διάταξη και σχεδιασμός
– Επιλογή και οργάνωση των ερωτήσεων για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
- Εφαρμογή του σχεδιασμού
– Η Χρήση ανοικτού λογισμικού για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών
– Η συλλογή και η χρήση παραδεδομένων των διαδικτυακών ερευνών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα "Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες" θα μάθουν να: Σχεδιάζουν και να οργανώνουν μία διαδικτυακή πολιτική έρευνα Σχεδιάζουν ένα ερωτηματολόγιο που να είναι κατάλληλο για μία διαδικτυακή έρευνα Χρησιμοποιούν λογισμικό για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών Συλλέγουν και να αναλύουν παραδεδομένα διαδικτυακών ερευνών.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών: 
Εργαστηριακές ασκήσεις: 40% Project: 60%
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
DESIGNING EFFECTIVE WEB SURVEYS COUPER P. MICK CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2008 CAMBRIDGE, UK ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41963598
CONDUCTING ONLINE SURVEYS SUE M. VALERIE, RITTER A. LOIS (2ND EDITION) SAGE 2012 THOUSAND OAKS, CA, USA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41963602