Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες

ECTS: 
2
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0000
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό/Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

- Εύρεση Βιβλιογραφικών πηγών: αναζήτηση βιβλιογραφίας ηλεκτρονικά
- αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου
- Επιλογή του θέματος
- Διατύπωση της υπόθεσης εργασίας
- Δομή της εργασίας
- Οδηγίες ανάπτυξης ενοτήτων
- Λογοκλοπή
- Σύνταξη κειμένου
- Συστήματα παραπομπών
- Μεθοδολογία έρευνας
- Σύνταξη ερωτηματολόγιου
- Συμπεράσματα και παρουσίαση

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να: Διατυπώνουν ορθές υποθέσεις εργασίας και κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα Είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό πλάνο επιστημονικής έρευνας Διαμορφώνουν και να επεξεργάζονται σωστά μεθοδολογικά εργαλεία Μπορούν να συγγράψουν μια ολοκληρωμένη επιστημονική εργασία Παρουσιάσουν με ακρίβεια και με κατανοητό τρόπο σε τρίτους το αποτέλεσμα της εργασίας τους

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) 1. P. Dunleavy: Η διδακτορική διατριβή. Οργάνωση Σχεδιασμός, συγγραφή, ολοκλήρωση. Αθήνα. Εκδόσεις Πλέθρον. 2006. 2. Π. Λατινόπουλος: "Τα πρώτα βήματα στην έρευνα" εκδόσεις Κριτική Α.Ε. Αθήνα. 2010