Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα Σήμερα

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ03
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εξετάζεται η εξέλιξη των ελληνικών ΜΜΕ και της ελληνικής δημοσιογραφίας με έμφαση την περίοδο 1990 έως σήμερα. Αναλύεται, επίσης, η διαμόρφωση της δημοσιογραφίας και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος στη χώρα καθώς επίσης και οι σχέσεις πολιτικής και ΜΜΕ. Η διαδικασία απορρύθμισης, του ραδιοτηλεοπτικού υποσυστήματος, καθώς επίσης και τα αίτια και οι επιπτώσεις αποτελούν μέρος του μαθήματος. Ταυτοχρόνως εξετάζεται η κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα των πανελλαδικών εφημερίδων, η τηλεθέαση και η ακροαματικότητα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ειδική αναφορά γίνεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ελληνικών ΜΜΕ και στους θεσμούς εποπτείας. Τέλος η μελέτη των περιφερειακών ΜΜΕ αποτελεί επίσης μια σημαντική ενότητα στο βαθμό που αυτά έχουν πλέον ένα αυξημένο ρόλο στο ευρύτερο σύστημα των Μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να:
1. Διαθέτει γνώση της εξέλιξης και της διαμόρφωσης των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα.
2. Κατανοεί το ρόλο των ελληνικών ΜΜΕ στη κοινωνία και πολιτική.
3. Διαθέτει γνώση για την αγορά των Μέσων στην Ελλάδα.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαθανασόπουλος Σ., ‘Πολιτική και ΜΜΕ’. Εκδόσεις Καστανιώτης, 2004.
Παπαθανασόπουλος Σ., ‘Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα’. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2005
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δεμερτζής Ν., Σκαμνάκης Α. (Εισαγωγή-Επιμέλεια) ‘Τα Περιφερειακά ΜΜΕ στην Ευρώπη’. Εκδόσεις Παπαζήσης, 2000.
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών ‘Ο Ελληνικός Τύπος: 1784 έως σήμερα. Εκδόσεις Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2005.
Λέανδρος Ν., ‘Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ’. Εκδόσεις Καστανιώτης, 2000.
Φραγκονικολόπουλος Χ. (Εισαγωγή-Επιμέλεια) ‘ΜΜΕ, Κοινωνία και Πολιτική’. Εκδόσεις Σιδέρης, 2005.
Ψυχογιός Δ., ‘Τα Έντυπα Μέσα Επικοινωνίας’. Εκδόσεις Καστανιώτης, 2004.
Hallin D. C. and Mancini P., ‘Comparing Media Systems’. Cambridge University Press, 2004.