Το Κυπριακό Ζήτημα

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε02
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα καλύπτει την πορεία του Κυπριακού ζητήματος από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την απόρριψη του Σχεδίου Annan. Όντας ένα από τα πιο μακροχρόνια σύγχρονα διεθνή προβλήματα με αλλεπάλληλες διακυμάνσεις, το Κυπριακό προσφέρεται για τη μελέτη σημαντικών πτυχών της πρόσφατης πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας.

Οι φοιτητές εισάγονται στη γένεση του ζητήματος – συνυφασμένη με τις εξελίξεις του Ανατολικού Ζητήματος και την άνοδο του εθνικισμού στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Εν συνεχεία, το Κυπριακό εξετάζεται ως σύγκρουση ανταγωνιστικών εθνικισμών, ως διεθνές πρόβλημα στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και της μεταψυχροπολεμικής εποχής, ως κομβικό ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και ως πεδίο δοκιμών για μεθόδους επίλυσης ή διαχείρισης εθνοτικών και διεθνών συγκρούσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

• Κατανόηση της συνάφειας παγκόσμιων ιστορικών φαινομένων, όπως ο ιμπεριαλισμός και ο εθνικισμός, με τη γένεση και εξέλιξη συγκεκριμένων διεθνών προβλημάτων, όπως το Κυπριακό· • κατανόηση των τοπικών εθνοτικών, καθώς και των περιφερειακών και ευρύτερων διεθνών, διαστάσεων του Κυπριακού· • κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης και επίλυσης διεθνών συγκρούσεων στο ψυχροπολεμικό και μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον· • βασικές γνώσεις για τις κύριες φάσεις της πορείας του Κυπριακού Ζητήματος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Hatzivassiliou, Evanthis, Britain and the International Status of Cyprus, 1955-59, Minneapolis: University of Minnesota, 1997.
Ηρακλείδης, Αλέξης, Κυπριακό: Σύγκρουση και επίλυση, β' έκδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2005.
Ηρακλείδης, Αλέξης, Κυπριακό Πρόβληµα 1947-2004: Από την ένωση στη διχοτόµηση;, Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Βιβλιοθήκη ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Μελετών), 2006.
Holland, Robert, Britain and the Revolt in Cyprus, 1954-1959, Οξφόρδη: Clarendon Press, 1998.
Κουλουµπής, Θεόδωρος, Κύπρος. Λάθη, διδάγµατα, προοπτικές, Αθήνα: Σιδέρης, 1996.
Nicolet, Claude, United States Policy Towards Cyprus, 1954-1974: Removing the Greek-Turkish Bone of Contention, Mannheim και Möhnsee: Bibliopolis, 2001.
Ριζάς, Σωτήρης, Ένωση-∆ιχοτόµηση-Ανεξαρτησία. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Βρετανία στην αναζήτηση λύσης για το Κυπριακό 1963-1967, Αθήνα: Βιβλιόραµα, 2000.
Ριζάς, Σωτήρης, Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η δικτατορία των συνταγµαταρχών και το Κυπριακό ζήτηµα, 1967-1974, Αθήνα: Πατάκης, 2002.
Stefanidis, Ioannis D., Isle of Discord: Nationalism, Imperialism and the Making of the Cyprus Problem, Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Hurst & Co. - New York University Press, 1999.
Tζερµιάς, Παύλος, Iστορία της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας, Aθήνα: Libro, 2001.