Ουτοπίες και πολιτική φαντασία στη Νεοτερικότητα

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε16
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα εξετάζει τη σημασία των ουτοπικών αφηγήσεων στα πλαίσια της πολιτικής παράδοσης της Δύσης. Ερευνά επιμέρους ουτοπίες στο ιστορικοπολιτικό τους πλαίσιο και στοχεύει στην ευρύτερη κατανόηση της διαμόρφωσης της νεωτερικής εποχής ως εποχής που έθεσε στο επίκεντρο τον πειραματισμό με τα όρια της κοινωνικής γνώσης και συγχρόνως την αναζήτηση νέων αξιών και σχεδίων ζωής.

Ημερολόγιο μαθήματος:

Εβδομάδα πρώτη. Εισαγωγή στο μάθημα, στη μεθοδολογία και στη βιβλιογραφία.

Εβδομάδα δεύτερη. Οι έννοιες της ουτοπίας. Ορισμοί και παραδείγματα ουτοπικής σκέψης και πρακτικής.

Εβδομάδα τρίτη. Ουτοπία και ιδεολογία. Από τον Mannheim στον Paul Ricoer.

Εβδομάδα τέταρτη. Ουτοπία και πολιτικές απειλές. Το πρόβλημα των αυταρχικών και ολοκληρωτικών διαστάσεων της ουτοπικής σκέψης.

Εβδομάδα πέμπτη. Ουτοπίες ανασυγκρότησης και ουτοπίες φυγής.

Εβδομάδα έκτη. Ουτοπική αφήγηση και σημαντικές φιγούρες. Από τον Thomas More στον Charles Fourier.

Εβδομάδα έβδομη.Ανάγνωση και συζήτηση κειμένων.

Εβδομάδα όγδοη. Ανάγνωση και συζήτηση κειμένων.

Εβδομάδα ένατη. Η κρίση της ουτοπικής φαντασίας και των ολιστικών κοινωνικών σχεδίων. Θετικές και αρνητικές αποτιμήσεις.

Εβδομάδα δέκατη. "Συγκεκριμένη ουτοπία'' και σύγχρονη δημοκρατική επινόηση.

Εβδομάδα ενδέκατη. Εξισωτικές και ελευθεριακές ουτοπικές κατασκευές.

Εβδομάδα δωδέκατη. Δημοκρατική θεωρία και ουτοπικός πειραματισμός. Προβλήματα και παραδείγματα.

Εβδομάδα δέκατη τρίτη. Ανακεφαλαίωση θεμάτων και επιλεγμένα ζητήματα προς συζήτηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Oι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τις μορφές της ουτοπικής σκέψης Θα εμπλουτίσουν την αντίληψή τους για την ιστορία της πολιτικής σκέψης. θα διαμορφώσουν μια ευρύτερη εικόνα για το ρόλο της πολιτικής φαντασίας στην ιστορία της νεότερης Δύσης.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Λιούις Μάμφορντ, Η ιστορία των ουτοπιών, Νησίδες.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μανχάιμ, Καρλ, Ιδεολογία και Ουτοπία, Αθήνα, Γνώση, 1997.
Thomas More, Francis Bacon, Henry Leville, Τρία κείμενα για την ουτοπία, (επιμέλεια: Στέφανος Ροζάνης), Αθήνα, Μεταίχμιο, 1997.
Λιάκος, Αντώνης, Αποκάλυψη, ουτοπία και Ιστορία, Πόλις, 2011.
Κονδύλης, Παναγιώτης, Η ηδονή, η ισχύς, η ουτοπία, Αθήνα, Στιγμή, 1992.
Paquot, Thierry, Η ουτοπία ή το παγιδευμένο ιδεώδες, Αθήνα, Scripta, 1998.
Lowey, Mickael, Λύτρωση και Ουτοπία, Αθήνα, Ψυχογιός, 2002.
Μπούμπερ, Μάρτιν, Μονοπάτια στην Ουτοπία, Θεσσαλονίκη, Νησίδες,2000.
Wellmer, Albrecht, Λόγος, ουτοπία και διαλεκτική του διαφωτισμού, Αθήνα, Έρασμος, 1990.
Bloch, Ernst, Ουτοπία και Επανάσταση, Αθήνα, Έρασμος, 2007.
Μπερνέρι, Μαρία-Λουίζα, Περιήγηση στην Ουτοπία, Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 1990. *Συλλογικό έργο, Πλάτων, ουτοπία, ολοκληρωτισμός, Αθήνα, Futura, 2011.