Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Πρακτικής

Εκτός από τις βασικές πληροφορίες και τα γενικά στοιχεία της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για λεπτομερέστερα στοιχεία στο e-learning site του μαθήματος όπου:

1. Δημοσιεύονται αναλυτικές πληροφορίες
2. Ανακοινώνονται αποτελέσματα επιλογής
3. Γίνεται ανάρτηση αιτήσεων και δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όταν υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις
4. Γίνεται ανάρτηση εργασιών από τους φοιτητές

Δείτε: Ηλεκτρονικό περιβάλλον πρακτικής άσκησης