Υπηρεσίες Α.Π.Θ. Προς Φοιτητές

 

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΑΠΘ

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) είναι μία υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί από το  1999. Παρέχει στους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν όπως: άγχος, στρες, δυσκολίες προσαρμογής σε νέο περιβάλλον ή σε σπουδές,  οικογενειακές/προσωπικές δυσκολίες, σεξουαλικά θέματα, ψυχοσωματικά προβλήματα, κ.ά.

Έδρα: Κάτω Φοιτητική Λέσχη-Υγειονομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ.
Τηλ.:     2310 992643  &  2310 992621

Ώρες λειτουργίας για το κοινό και τηλεφωνικά ραντεβού: καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 π.μ.-14:00 μ. μ.

 

Yποστήριξη ΑΜΕΑ

Στην προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες που θα καταστήσουν το πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα  μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στα ΑμεΑ, όπου οι δυσκολίες της προσβασιμότητας καθιστούν δύσκολη και την πρόσβαση στη γνώση, το ΑΠΘ προσφέρει:

 • Εκπαίδευση φοιτητών/τριών με προβλήματα όρασης στη χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση τους. 
 • Στην Κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. , στη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Νομικής, υπάρχουν εκτυπωτές  Braille,οι οποίοι είναι προς χρήση ατόμων με προβλήματα όρασης.  Η εκπαίδευση των ατόμων γίνεται απο εξιδικευμένο μέλος ΔΕΠ του πανεπιστημίου.
 • Λεωφορείο ΑμεΑ, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών. Σκοπός  είναι να γίνεται η μετακίνηση των φοιτητών/τριών με αναπηρίες, κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής  χρονιάς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.
 • Έχει κατατεθεί στην Πρυτανεία του Α.Π.Θ., μελέτη ολοκληρωμένου τεχνικού σχεδίου για την προσβασιμότητα στο ΑΠΘ στο πλαίσιο του οποίου έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται διαρκώς ράμπες οι οποίες διευκολύνουν την είσοδο των φοιτητών/τριών στις σχολές.
 • Συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ., το οποίο διαθέτει ομάδα εθελοντών, οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι φοιτητές/τριες.

Τηλεφωνική Γραμμή. Λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή με σκοπό:

 • την καταγραφή των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν στο χώρο του πανεπιστημίου, αναφορικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και την άμεση διευθέτηση τους απο τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 • την πληροφόρηση σε διάφορα ακαδημαϊκά ζητήματα,  όπως προγράμματα εξεταστικής, ύλη κατατακτήριων εξετάσεων, ενημέρωση περί του νόμου του 5% για τα ΑμεΑ κ.α.

Τηλέφωνα:  2310 995386, 2310 995360, 2310 991376, 2310 991375

Fax: 2310 995386, 2310 995360

E-mail: socialcom@ad.auth.gr , fititikiline@ad.auth.gr

 

Κοινοτική Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Παρέχεται διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας σε κωφούς φοιτητές/τριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τις ανάγκες τους κοινοτικά. Εξυπηρετούνται σε ζητήματα που αφορούν:

 • συναντήσεις με Καθηγητές/τριες
 • ραντεβού με επιβλέποντες Καθηγητές/τριες
 • γραμματεία Σχολής ή Τμήματος, λοιπών υπηρεσίων εντός Πανεπιστημίου
 • εκδήλωσεις  του Πανεπιστημίου
 • μαθημάτων κατά τη διάρκεια εξεταστικής περιόδου