Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

O Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 2008 με βασικό στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των αιτημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος, όσον αφορά τις σπουδές τους, τις συνθήκες έρευνας, τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και ζητήματα που προκύπτουν από την παρουσία και δραστηριοποίησή τους στον χώρο του πανεπιστημίου.

Παράλληλα, ο Σύλλογος αποσκοπεί  στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της ερευνητικής δουλειάς που παράγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, αλλά και στην γνωριμία και επαφή μεταξύ των νέων επιστημόνων της πόλης, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Σε αυτό το πνεύμα αποφασίστηκε, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, και η διοργάνωση ανοιχτού  κύκλου συζητήσεων, που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2010-1 και στον οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά και να τη θέσουν στη δοκιμασία της συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των συζητήσεων και τους τίτλους των εισηγήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, στο σκέλος των ανακοινώσεων.

Η αίθουσα του Συλλόγου βρίσκεται στο κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της οδού Εγνατίας 46, στον 1ο όροφο, λειτουργεί δε και ως αναγνωστήριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες.

E-mail επικοινωνίας: symedipol@gmail.com

Ανοιχτός κύκλος συζητήσεων του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος

Ο ανοιχτός κύκλος συζητήσεων του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της ερευνητικής δουλειάς που παράγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, αλλά και στην γνωριμία και επαφή μεταξύ των νέων επιστημόνων της πόλης, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Βασικός στόχος του κύκλου είναι η ανάπτυξη και καθιέρωση ενός χώρου ανοιχτού ερευνητικού διεπιστημονικού διαλόγου ανάμεσα σε  νέους ερευνητές και ερευνήτριες από διάφορες κατευθύνσεις και ιδιαίτερα γνωστικά πεδία που θα περιστρέφεται γύρω από κλασικά ζητήματα πολιτικής ανάλυσης και θεωρίας, αλλά και ζητήματα αιχμής στις συμβολές διαφορετικών πειθαρχιών (ιστορίας, ανθρωπολογίας, διεθνών σχέσεων, κοινωνιολογίας, πολιτικής οικονομίας, ψυχολογίας και ψυχανάλυσης, θεωρίας της τέχνης κ.λπ.).

Τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του τμήματος, αλλά και  άλλων τμημάτων της πόλης (ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ), που ασχολούνται με συναφή ερευνητικά αντικείμενα, θα  έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά –ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη– μπροστά σε ένα κοινό, προερχόμενο τόσο από τις κοινωνικές όσο και από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και από άλλους επιστημονικούς χώρους, και να εμπλακούν έτσι σε μία δημιουργική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και αναλυτικών/μεθοδολογικών εργαλείων, αλλά και πορισμάτων.

Ο κύκλος είναι ανοιχτός και οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα (κάθε δύο εβδομάδες συνήθως), ημέρα Τρίτη, σε αίθουσα του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στο κτήριο ΝΟΠΕ. Κάθε εισηγητής θα έχει στη διάθεση του 25 με 30 λεπτά για να αναπτύξει το θέμα του (βασικές ερευνητικές υποθέσεις, θεωρητικές/μεθοδολογικές προκείμενες, πραγματολογικό υλικό, πορίσματα, προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του προβληματισμού, ερωτήματα για μελλοντική έρευνα) και στη συνέχεια θα ακολουθεί κύκλος ερωτήσεων, τοποθετήσεων και συζήτησης με τους παρευρισκόμενους. Ο εισηγητής (προαιρετικά) μπορεί να αναλαμβάνει να κυκλοφορήσει την παρουσίασή του (ή έστω κάποιο πλάνο ή εκτεταμένη περίληψη 1000 με 1500 περίπου λέξεων / «hand-out») στα μέλη και τους συμμετέχοντες του «κύκλου».

Όσοι μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και λοιποί νέοι ερευνητές επιθυμούν να παρουσιάσουν μέρος της ερευνητικής τους δουλειάς, καλούνται να αποστείλουν προτεινόμενο τίτλο εισήγησης, περίληψη 300-500 λέξεων και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (150 λέξεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου: seminar.polsci@gmail.com.