Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία I

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0104
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στις ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και θρησκευτικές προϋποθέσεις της Νεωτερικότητας.
Διάκριση της νεωτερικής σκέψης από την προ-νεωτερική.
Θρησκευτική μεταρρύθμιση.
Η νέα φυσική φιλοσοφία και η παρακμή του παραδοσιακού κοσμοειδώλου.
Η νέα αντίληψη των αρετών.
Η αντίθεση κοινότητα-κοινωνία.
Η μοντέρνα έννοια του εθνικού κράτους.
Η μοντέρνα έννοια του φυσικού δικαίου.
Η ατομική ιδιοκτησία και η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου.
Θεωρίες της φυσικής κατάστασης και του συμβολαίου.
Το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων.
Η έννοια της γενικής θέλησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις της πολιτικής φιλοσοφίας των νεώτερων χρόνων. Θα έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά εννοιολογικά εργαλεία της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας: φυσικό δίκαιο, συμβόλαιο, κράτος δικαίου, ισότητα και ελευθερία ως αξιακά προτάγματα του Διαφωτισμού, κοινωνία των πολιτών και κράτος. Θα έχουν προσανατολιστεί στη μελέτη και πραγμάτευση των μεγάλων προκλήσεων της νεοτερικής πολιτικής σκέψης και πρακτικής: τις εντάσεις μεταξύ ισότητας και ελευθερίας, ελευθερίας και καταναγκασμού, ατομισμού και κοινωνικότητας, οικουμενισμού και εθνοκεντρισμού.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Μ. Αγγελίδης, Θ. Γκιούρας (επ), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Σαββάλας 2005
2) Γιάννης Πλάγγεσης, Νεότερη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία. Από τον Machiavelli στον Marx. University Studio Press 2009

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Coleman Janet, Ιστορία της πολιτικής σκέψης, τόμος Β’, Κριτική, Αθήνα 2006.
Χομπς Τόμας, Λεβιάθαν, μτφρ. Γρ. Πασχαλίδης/Αιμ. Mεταξόπουλος, Γνώση, Aθήνα 2006.
Χομπς Τόμας, Περί του πολίτη, μτφρ. Η. Βαβούρας / Ε. Φιριπή, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2015.
Locke John, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, μτφρ. Π. Kιτρομηλίδης, Πόλις, Aθήνα, 2010.
Locke John, Δοκίμιο για την ανεκτικότητα. Επιστολή για την ανεξιθρησκία, μτφρ. Γιάννης Λειβαδίτης, επιμέλεια Ρίτσα Μασούρα, εκδ. Printa, Αθήνα 2013.
Ζ.Ζ.Ρουσσώ: Το Κοινωνικό Συμβόλαιο. Εκδ. Πόλις 2006.
Ζ.Ζ.Ρουσσώ: Πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους. Σύγχρονη Eποχή, Aθήνα 1992.
Μ.Αγγελίδης, Θανάσης Γκιούρας: Θεωρίες της Πολιτικής και του Κράτους. Εκδ. Σαββάλας, ΙΣΚ, 2005.
Ernst Bloch: Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκδόσεις ΚΨΜ 2015.
E. Cassirer: O μύθος του κράτους. Eκδ. Γνώση.
E. Cassirer: Kαντ και Pουσσώ. Eκδ. Έρασμος
Raymond Geuss: Φιλοσοφία και πραγματική πολιτική. Εκδόσεις του 21ου, Αθήνα 2013.
Antonio Gramsci: Για τον Μακιαβέλι, για την πολιτική και το σύγχρονο κράτος. Ηριδανός 2005.
Μακιαβέλλι Νικολό, Ο ηγεμόνας, μτφρ. Ζώζη Ζωγραφίδου-Καραχάλιου, επιμέλεια-σημειώσεις Γιώργος Ζωγραφίδης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991.
Machiavelli Niccolo, Έργα, πρώτος τόμος: Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λίβιου, σελ. 281-512, μτφρ. Παναγιώτης Κονδύλης, Κάλβος, Αθήνα 1972.
Νούτσος Παναγιώτης: Niccolò Machiavelli: Πολιτικός Σχεδιασμός και Φιλοσοφία της Ιστορίας. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1983.
Μακρής Σπύρος, Niccolo Machiavelli. Virtu και ερμηνευτικά κάτοπτρα, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2009.
Mακφέρσον K. Mπ., Aτομικισμός και ιδιοκτησία. H πολιτική θεωρία του πρώιμου φιλελευθερισμού από τον Hobbes ώς τον Locke, μτφρ. Eλένη Kασίμη, Γνώση, Aθήνα 1986.
 Moreau, Pierre-François, Χομπς: Φιλοσοφία, επιστήμη, θρησκεία, Πατάκης, Αθήνα 2001.
Πλάγγεσης, Γ., Πολιτική και θρησκεία στη φιλοσοφία του John Locke, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998.
Κουέντιν Σκίνερ: Μακιαβέλι. Νήσος. Αθήνα 2001.
Σενελλάρ Μ., Μακιαβελισμός και κρατική σκοπιμότητα, μτφρ. Δ. Αθανασάκης, Εστία, Αθήνα 1997.
Σιαμανδούρας Σωτήρης, Νικολό Μακιαβέλι: αμηχανία και μηχανική. Ελευθερία και πολιτικός χρόνος στα θεμέλια της νεωτερικότητας, εκδόσεις Εξάρχεια, Αθήνα 2015.
Σκουλάς Γιώργος: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία. Ρεύματα σκέψης και στοχαστές της Νεωτερικότητας. Gutenberg, Αθήνα 2011.
Στράους Λέο, Φυσικό δίκαιο και ιστορία, μτφρ. Στέφανος Pοζάνης – Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Γνώση, Aθήνα 1988.
Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου. Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ, Πόλις, Αθήνα 2006.L. Strauss: Iστορία και φυσικό δίκαιο.   Eκδ. Γνώση 1988.
Swift Adam: Πολιτική Φιλοσοφία. Εισαγωγικός οδηγός για φοιτητές και πολιτικούς. Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα 2015.