Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. ακ. έτους 2020-21

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων  Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

1) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να δείξει ότι κατέχει βασικές έννοιες και προσεγγίσεις στη μελέτη των διεθνών σχέσεων.

Τα θέματα που πρέπει να κατέχει ένας υποψήφιος είναι τα εξής:

• Προσεγγίσεις και Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων

• Οι Δρώντες στο Διεθνές Σύστημα: Κράτη, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη-Κυβερνητικοί Δρώντες

• Διεθνείς Πολίτικες Διαδικασίες (λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολίτικης, διπλωματία, κ.ά.)

• Ο Πόλεμος και ο Έλεγχος των Συγκρούσεων στο Διεθνές Σύστημα

• Το Κράτος στο Διεθνές Σύστημα

• Το Διεθνές Σύστημα: Οργάνωση, Πρότυπα, Λειτουργίες

• Διεθνείς και Περιφερειακοί Οργανισμοί

• Το Φαινόμενο της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης και η Ευρωπαϊκή́ Περίπτωση

• Η Ευρώπη στο Διεθνές Σύστημα

• Ευρωπαϊκή́ Ένωση και η Κοινή Εξωτερική Πολίτικη και Πολιτική Ασφάλειας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Θεόδωρος Kουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις – Ισχύς και Δικαιοσύνη, Παπαζήση, Αθηνά 2008,

John Baylis & Steve Smith, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής. Επίκεντρο, Αθήνα 2007.

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  I

Από το  βιβλίο Heywood, Andrew  (2014), Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, τα κεφάλαια 1 έως και 5 και το 10ο

1.    Τι είναι πολιτική

2.    Πολιτικές ιδέες και ιδεολογίες

3.    Πολιτική και κράτος

4.    Δημοκρατία και νομιμότητα

5.    Έθνη και εθνικισμός

6.    Κόμματα και κομματικά συστήματα

Η παρούσα αρίθμηση των κεφαλαίων είναι με βάση την 4η έκδοση (2014) του βιβλίου.

3) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

 Βιβλιογραφία

Coleman, Janet (2005), Ιστορία της πολιτικής σκέψης ΙΙ. Από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση. (το κεφάλαιο για τον Μακιαβέλλι), Αθήνα: Εκδ. Κριτική.

 Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα  (2005), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Αθήνα: εκδ. Σαββάλας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 2020 (οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν τον Νοέμβριο), οι αιτήσεις καθώς  και η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται 1-15 Νοεμβρίου 2020, στη Θυρίδα του Τμήματος  12:00-13:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  Αίτηση και Αντίγραφο Πτυχίου.

Από τη Γραμματεία