Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. ακ. έτους 2019-20

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων  Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

1) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Στις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να δείξει ότι κατέχει βασικές έννοιες και προσεγγίσεις στη μελέτη των διεθνών σχέσεων
Τα θέματα που πρέπει να κατέχει ένας υποψήφιος είναι τα εξής:
• Προσεγγίσεις και Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων
• Οι Δρώντες στο Διεθνές Σύστημα: Κράτη, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη-Κυβερνητικοί Δρώντες
• Διεθνείς Πολίτικες Διαδικασίες (λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολίτικης, διπλωματία, κ.ά.)
• Ο Πόλεμος και ο Έλεγχος των Συγκρούσεων στο Διεθνές Σύστημα
• Το Κράτος στο Διεθνές Σύστημα
• Το Διεθνές Σύστημα: Οργάνωση, Πρότυπα, Λειτουργίες
• Διεθνείς και Περιφερειακοί Οργανισμοί
• Το Φαινόμενο της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης και η Ευρωπαϊκή Περίπτωση
• Η Ευρώπη στο Διεθνές Σύστημα
• Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινή Εξωτερική Πολίτικη και Πολιτική Ασφάλειας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Θεόδωρος Kουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις – Ισχύς και Δικαιοσύνη, Παπαζήση, Aθήνα 2008,
John Baylis & Steve Smith, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής. Επίκεντρο, Aθήνα 2007.

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  I
Από το  βιβλίο Heywood, Andrew  (2014), Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, τα κεφάλαια 1 έως και 5 και το 10ο

1.    Τι είναι πολιτική
2.    Πολιτικές ιδέες και ιδεολογίες
3.    Πολιτική και κράτος
4.    Δημοκρατία και νομιμότητα
5.    Έθνη και εθνικισμός
6.    Κόμματα και κομματικά συστήματα

Η παρούσα αρίθμηση των κεφαλαίων είναι με βάση την 4η έκδοση (2014) του βιβλίου.

3) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι
 Βιβλιογραφία
Coleman, Janet (2005), Ιστορία της πολιτικής σκέψης ΙΙΑπό τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση. (το κεφάλαιο για τον Μακιαβέλι), Αθήνα: Εκδ. Κριτική.
 Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα  (2005), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Αθήνα: εκδ. Σαββάλας. 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Τρίτη 10/12 6-9 μ.μ.: Διεθνείς Σχέσεις
  • Τετάρτη 11/12 6-9 μ.μ.: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
  • Πέμπτη 12/12 6-9 μ.μ.: Νεώτερη Πολιτική Φιλοσοφία

Οι εξετάσεις και για τα 3 μαθήματα θα γίνουν στην αίθουσα Α στο ισόγειο του κτιρίου ΝΟΠΕ (πίσω από το κτίριο διοίκησης)

Από τη Γραμματεία