Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. ακ. έτους 2021-22

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων  Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

1) ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1821-1909)
Τα θέματα που πρέπει να κατέχει ένας υποψήφιος είναι τα εξής:
• Το ελληνικό εθνικό κίνημα τον αρχόμενο 19ο αιώνα: ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά.
• Η επανάσταση του 1821: οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, οι νέοι θεσμοί εξουσίας, τα κοινωνικά και τα πολιτικά αιτήματα της εθνικής επανάστασης, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, η διπλωματία.
• Η απόπειρα συγκρότησης σύγχρονου κράτους, 1828-1831.
• Η θεμελίωση του κράτους στην Ελλάδα, 1833-1862.
• Η βαυαρική μοναρχία.
• Πολιτικά κόμματα και πελατειακές σχέσεις.
• Η εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού.
• Οι Μεγάλες Δυνάμεις και το ελληνικό βασίλειο.
• Η Μεγάλη Ιδέα και ο αλυτρωτισμός.
• Από τη συνταγματική μοναρχία στη βασιλευόμενη δημοκρατία.
• Πολιτικό σύστημα και πολιτική, 1864-1875.
• Κράτος και οικονομική ανάπτυξη, 1881-1909.
• Ο δικομματισμός και η κρίση του δικομματισμού.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  • Γιώργος ∆ερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, τ. Α-Β, εκδ. Εστία, Αθήνα 2006.
  • Κωστής Κώστας, "Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας". Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος - 21ος αιώνας, Πόλις, Αθήνα 2013
  • Γιώργος ∆ερτιλής - Kώστας Kωστής (επιμ.), Θέματα νεοελληνικής ιστορίας, εκδ. Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1991.
  • Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, τ. Α-Β, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006.
  • John Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997.

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  I
Από το  βιβλίο Heywood, Andrew  (2014), Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, τα κεφάλαια 1 έως και 5 και το 10ο
1.    Τι είναι πολιτική
2.    Πολιτικές ιδέες και ιδεολογίες
3.    Πολιτική και κράτος
4.    Δημοκρατία και νομιμότητα
5.    Έθνη και εθνικισμός
6.    Κόμματα και κομματικά συστήματα
Η παρούσα αρίθμηση των κεφαλαίων είναι με βάση την 4η έκδοση (2014) του βιβλίου.

3) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι
 Βιβλιογραφία
Coleman, Janet (2005), Ιστορία της πολιτικής σκέψης ΙΙ. Από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση. (το κεφάλαιο για τον Μακιαβέλλι), Αθήνα: Εκδ. Κριτική.
 Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα  (2005), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Αθήνα: εκδ. Σαββάλας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο του 2021 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τον Νοέμβριο.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από Αντίγραφο Πτυχίου και θα υποβάλλονται από 1-15 Νοέμβριου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος .  
Οι Πτυχιούχοι των ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία.

Από τη Γραμματεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

  1. Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες στο Τμήμα
  2. Αντίγραφο Πτυχίου.

Από τη Γραμματεία