Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων  Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

1) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Στις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να δείξει ότι κατέχει βασικές έννοιες και προσεγγίσεις στη μελέτη των διεθνών σχέσεων Τα θέματα που πρέπει να κατέχει ένας υποψήφιος είναι τα εξής:
• Προσεγγίσεις και Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων
• Οι Δρώντες στο Διεθνές Σύστημα: Κράτη, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη-Κυβερνητικοί Δρώντες
• Διεθνείς Πολίτικες Διαδικασίες (λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολίτικης, διπλωματία, κ.ά.)
• Ο Πόλεμος και ο Έλεγχος των Συγκρούσεων στο Διεθνές Σύστημα
• Το Κράτος στο Διεθνές Σύστημα
• Το Διεθνές Σύστημα: Οργάνωση, Πρότυπα, Λειτουργίες
• Διεθνείς και Περιφερειακοί Οργανισμοί
• Το Φαινόμενο της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης και η Ευρωπαϊκή Περίπτωση
• Η Ευρώπη στο Διεθνές Σύστημα
• Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινή Εξωτερική Πολίτικη και Πολιτική Ασφάλειας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Θεόδωρος Kουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις – Ισχύς και Δικαιοσύνη, Παπαζήση, Aθήνα 2008,
John Baylis & Steve Smith, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής. Επίκεντρο, Aθήνα 2007.

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  I

Από το  βιβλίο Heywood, Andrew  (2014), Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, τα κεφάλαια 1 έως και 5 και το 10ο
1. Τι είναι πολιτική
2. Πολιτικές ιδέες και ιδεολογίες
3. Πολιτική και κράτος
4. Δημοκρατία και νομιμότητα
5. Έθνη και εθνικισμός
6. Κόμματα και κομματικά συστήματα

Η παρούσα αρίθμηση των κεφαλαίων είναι με βάση την 4η έκδοση (2014) του βιβλίου.

3) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι
Βιβλιογραφία
Coleman, Janet (2005), Ιστορία της πολιτικής σκέψης ΙΙ. Από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση. (το κεφάλαιο για τον Μακιαβέλι), Αθήνα: Εκδ. Κριτική.
Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα  (2005), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Αθήνα: εκδ. Σαββάλας.

Οι αιτήσεις για κατάταξη στο Τμήμα υποβάλλονται περί τον Νοέμβριο και οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται τον Δεκέμβριο κάθε έτους.

Δικαιολογητικά: Αίτηση και αντίγραφο πτυχίου

Από τη Γραμματεία