Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. ακ. έτους 2020-21

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων  Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

1) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να δείξει ότι κατέχει βασικές έννοιες και προσεγγίσεις στη μελέτη των διεθνών σχέσεων.

Τα θέματα που πρέπει να κατέχει ένας υποψήφιος είναι τα εξής:

• Προσεγγίσεις και Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων

• Οι Δρώντες στο Διεθνές Σύστημα: Κράτη, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη-Κυβερνητικοί Δρώντες

• Διεθνείς Πολίτικες Διαδικασίες (λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολίτικης, διπλωματία, κ.ά.)

• Ο Πόλεμος και ο Έλεγχος των Συγκρούσεων στο Διεθνές Σύστημα

• Το Κράτος στο Διεθνές Σύστημα

• Το Διεθνές Σύστημα: Οργάνωση, Πρότυπα, Λειτουργίες

• Διεθνείς και Περιφερειακοί Οργανισμοί

• Το Φαινόμενο της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης και η Ευρωπαϊκή́ Περίπτωση

• Η Ευρώπη στο Διεθνές Σύστημα

• Ευρωπαϊκή́ Ένωση και η Κοινή Εξωτερική Πολίτικη και Πολιτική Ασφάλειας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Θεόδωρος Kουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις – Ισχύς και Δικαιοσύνη, Παπαζήση, Αθηνά 2008,

John Baylis & Steve Smith, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής. Επίκεντρο, Αθήνα 2007.

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  I

Από το  βιβλίο Heywood, Andrew  (2014), Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, τα κεφάλαια 1 έως και 5 και το 10ο

1.    Τι είναι πολιτική

2.    Πολιτικές ιδέες και ιδεολογίες

3.    Πολιτική και κράτος

4.    Δημοκρατία και νομιμότητα

5.    Έθνη και εθνικισμός

6.    Κόμματα και κομματικά συστήματα

Η παρούσα αρίθμηση των κεφαλαίων είναι με βάση την 4η έκδοση (2014) του βιβλίου.

3) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

 Βιβλιογραφία

Coleman, Janet (2005), Ιστορία της πολιτικής σκέψης ΙΙ. Από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση. (το κεφάλαιο για τον Μακιαβέλλι), Αθήνα: Εκδ. Κριτική.

 Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα  (2005), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Αθήνα: εκδ. Σαββάλας.

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2020-2021 καθώς  και η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται 1-15 Νοεμβρίου 2020. Επειδή η προθεσμία που αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. της χώρας συμπίπτει με την λήψη έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς (συστημένο ή courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α. Π.Θ. Τ.Κ. 54124), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: efipapa@polsci.auth.gr

Επίσης σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι κατατακτήριες εξετάσεις επειδή γίνονται μόνο με φυσική παρουσία, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αναβληθούν για το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν ισχύουν τα σημερινά μέτρα για την περίοδο του Δεκεμβρίου 2020.

Να αναμένετε νέα ανακοίνωση

Από την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  Αίτηση και Αντίγραφο Πτυχίου.

Από τη Γραμματεία