Greek Politics (διδάσκεται στα αγγλικά)

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ39
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι αυτός της απόκτησης γνώσεων αναφορικά με το ελληνικό πολιτικό και κομματικό σύστημα. Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες.
1. Εισαγωγικά. Εννοιολογικά θέματα. Σύντομη περιοδολόγηση στην  εξέλιξη του ελληνικού κράτους
2. Η οργάνωση του ελληνικού κράτους ( κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακά όργανα)
3. Η πορεία προς τον εκδημοκρατισμό. Η παγίωση της 3ης Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι βασικοί πολιτικοί δρώντες και σχηματισμοί

4. Το κομματικό σύστημα μετά το 1974. Παρουσίαση κομμάτων, αρχηγών, εκλογικών αναμετρήσεων
5.  Ζητήματα εκλογικής συμπεριφοράς
6.Η ελληνική πολιτική σκηνή μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Οι εκλογές σεισμός, το δημοψήφισμα, η αλλαγή του κομματικού και πολιτικού συστήματος, τα νέα κόμματα, ο άξονας μνημόνιο-αντιμνημόνιο,  θέματα απονομιμοποίησης, αποστοίχισης, κρίσης εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς. Έμφαση δίνεται και σε μια συγκριτική διάσταση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου
7.  Η πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας
8. Νέα πρότυπα πολιτικής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης
9. Ελλάδα και ΕΕ: από μια φιλοευρωπαϊκή στάση προς τη διαμόρφωση ενός ιδιότυπου ευρωσκεπτικισμού. Τάσεις, έρευνες ευρωβαρόμετρου
10.  Λαϊκισμός, εξτρεμισμός και ριζοσπαστικοποίηση.  Η περίπτωση της Χρυσής Αυγής
11. Οι εκλογές του 2019 (Ευρωεκλογές και εθνικές). Ανάλυση της ψήφου και της νέας πολιτικής αντιπαράθεσης
12.  Μελέτη πολιτικού προσωπικού. Γυναίκες και πολιτική στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης.
13. Σύνοψη

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες Erasmus θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα του ελληνικού πολιτικού και εκλογικού συστήματος με έμφαση από το 1974 μέχρι και τις μέρες μας. Θα διαθέτουν την ικανότητα να μελετήσουν τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα υπό το πρίσμα και μιας συγκριτικής ανάλυσης. Θα έχουν μάθει να συγκεντρώνουν ποικίλες βιβλιογραφικές και ερευνητικές πηγές. Όσοι φοιτητές/τριες του τμήματος επιλέξουν αυτό το μάθημα επιλογής θα μπορέσουν να εξετάσουν το ελληνικό πολιτικό και κομματικό σύστημα μέσω εμπειρικών μελετών. Παράλληλα θα εξοικειωθούν με την αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία, ενώ θα εκπονήσουν και εργασία στα αγγλικά.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών: 
1) Ενδιάμεση εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (30% επί του τελικού βαθμού) 2) Γραπτή εργασία και παρουσίαση στο μάθημα (40% επί του τελικού βαθμού) 3) Γραπτή τελική εξέταση (30% επί του τελικού βαθμού)
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θα αναρτηθεί φάκελος με επιλεγμένα άρθρα και μελέτες στο elearning του μαθήματος
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Clogg, R. (1988) Parties and Elections in Greece: The Search for Legitimacy, Duke University Press.
Ellinas,A.(2013)The rise of Golden Dawn:the new face of the far right in Greece. South European Society and Politics, 18(4), pp. 543–565
Featherstone,K.(2005) Introduction:“modernization” and the structural constraints of Greek politics. West European Politics, 28(2), pp. 223–241.
Gunther, R. (2005) Parties and electoral behaviour in Southern Europe. Comparative Politics, 37(3), pp. 253–275
Gunther,R.&Montero,J.R.(2001) The anchors of partisanship: acomparative analysis of voting behavior in four Southern European democracies, in: P.N.
Diamandouros & R. Gunther (eds) Parties, Politics, and Democracy in the New Southern Europe , Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 83–152.
Karamichas, J. (2009) ‘The December 2008 Riots in Greece’, Social Movement Studies, vol. 8, no 3, pp. 289-293.
Rüdig, W. & Karyotis, G. (2013) ‘Who Protests in Greece? Mass Opposition to Austerity’, British Journal of Political Science, pp. 1-27.
Lyrintzis, Christos (2005). “The changing party system: stable democracy, contested modernization”, West European Politics, 28:2, 242-59.
Mavrogordatos, G. Th. (1983). ´Rise of the Green Sun: The Greek Election of 1981´, Centre of Contemporary Greek Studies, King's College London, Occasional Paper I. Stavrakakis, Y. & Katsambekis, G. (2014) ‘Left-wing Populism in the European Periphery: The Case of SYRIZA’, Journal of Political Ideologies, 19(2): 119-142.
Teperoglou, E. & Tsatsanis, E. (2014) ‘Dealignment, de-legitimation and the implosion of the two party system in Greece: the earthquake election of 6 May 2012’, Journal of Elections, Public Opinion & Parties, vol. 24, no. 2, pp. 222–242.
Tsatsanis, E., Freire, A. & Tsirbas, Y. (2014). ‘The impact of the economic crisis on the ideological space in Portugal and Greece: a comparison of elites and voters’, South European Society and Politics, vol. 19, no. 4, pp. 519–540.
Tsirbas, Y. (2015) ‘The January 2015 parliamentary election in Greece: government change, partial punishment and hesitant stabilisation’, South European Society and Politics, available online at: http://dx.doi.org/10.1080/13608746.2015.1088428.
Verney, S. (2014) ‘Broken and can’t be fixed: the impact of the economic crisis on the Greek party system’, The International Spectator: Italian Journal of International Affairs,, vol. 49, no. 1, pp. 18–35.
Τeperoglou, E., Tsatsanis, E. & Nicolacopoulos, E. (2015) ‘Habituating to the new normal in a post-earthquake party system: the 2014 European election in Greece’, South European Society and Politics, vol. 20, no. 3, pp. 333–355.
Erasmus: 
Πρόκειται για μάθημα επιλογής που παραδίδεται στην αγγλική γλώσσα για τους φοιτητές του Τμήματος καθώς και για τους φοιτητές υπό το πρόγραμμα ΕRASMUS (τόσο του τμήματος Πολιτικών Επιστημών όσο και όλων των άλλων τμημάτων του ΑΠΘ).