Ανακοινώσεις πρακτικής άσκησης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Περίοδος πρακτικής: 1 Νοεμβρίου 2017 - 31 Ιανουαρίου 2018

1. Αποτελέσματα επιλογής περιόδου Νοέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018 
2. Αντιστοίχιση φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης  

Περίοδος πρακτικής: 1/6/2018-31/7/2018 και 16/8/2018-15/9/2018

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-19

3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-19

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2019-20

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2019-20

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2020-21

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2020-21

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2021-22