Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη φοιτητών

Πιέστε εδώ για να δείτε έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών ως προς την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Κατόπιν συνεννόησης με την Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης, η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. των ανασφάλιστων φοιτητών θα συνεχίσει να πραγματοποιείται από την Υγειονομική Υπηρεσία της Π.Φ.Λ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. είναι:

1) ΑΜΚΑ
2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
5) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΜ

Τα βιβλιάρια υγείας που έχουν εκδοθεί ως τώρα θα πρέπει να επιστραφούν γιατί δεν ισχύουν

Πληροφορίες: 99- 2642