Ημερομηνία ορκωμοσίας και δικαιολογητικά

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για να ορκιστούν ως πτυχιούχοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει 50 μαθήματα συνολικά (38 υποχρεωτικά και 12 επιλογής) και να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του τελευταίου μαθήματός τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 13.11.2017 έως και Τρίτη 21.11.2017, κατά τις ώρες 12:00-13:00μ.μ.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., στο Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος (Εγνατία 46, 2ος όροφος)
  • Διπλότυπο είσπραξης 32 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης) για τη μεμβράνη του πτυχίου, εφόσον επιθυμούν να εκδοθεί το πτυχίο σε μεμβράνη.
  • Διπλότυπο είσπραξης 6 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης) για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό πέραν των δύο που χορηγούνται δωρεάν (αντίγραφο πτυχίου και  αναλυτική βαθμολογία και ένα πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση (εφόσον ζητηθεί) χορηγούνται δωρεάν μετά την ορκωμοσία).

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν, χορηγούνται δέκα (10) ημέρες μετά την ορκωμοσία.

Έως την προηγούμενη ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να καταθέσουν στην Γραμματεία :

  1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
  2. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον έχει χορηγηθεί).
  3. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθενείας (για όσους φοιτητές έχουν μετακινηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα ERASMUS).
  4. Βεβαίωση διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (για τους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες).

Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω (1,2,3) θα προσκομίζεται στη Γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
30/10/2017