Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΣΕΙΡΑ:
 
Β, Δ, ΣΤ, Η εξάμηνο: Από 06/03/2018 ώρα 10:00 π.μ. έως 13/03/2017 ώρα 23:59 μ.μ.
ΠΤΥΧΙΟ (10ο εξ. και πάνω): Από 15/03/2017 ώρα 10:00 π.μ. έως 22/03/2017  ώρα 23:59 μ.μ.
 
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ sis.auth.gr (Υποστήριξη- Εγχειρίδιο, παράγραφος 3)
 
1. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν αποκλειστικά στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί. Μετά τη λήξη των προθεσμιών το σύστημα δηλώσεων απενεργοποιείται.
2. Μετά την επιτυχή καταχώριση της δήλωσης, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στον ιδρυματικό σας λογαριασμό από το support.auth.gr με την ακριβή ημερομηνία και ώρα αποστολής της δήλωσης και τον αριθμό καταχώρησης, όπου θα καταγράφονται και τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ-Είναι το αποδεικτικό της δήλωσής σας.
3. Στο «ΔΗΛΩΣΗ=»ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ελέγχετε την κατάσταση της δήλωσής σας (θα πρέπει να βλέπετε τα μαθήματα που δηλώσατε)
4. Διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δηλώσεων γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες δηλώσεων του εξαμήνου σας. 
5. Ο φοιτητής που ΔΕΝ θα δηλώσει κάποιο μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις Ιουνίου (και επαναληπτική Σεπτεμβρίου) του μαθήματος ούτε να αποκτήσει διδακτικό βοήθημα . Αν κατά παρέκκλιση συμμετάσχει στις εξετάσεις ο βαθμός του δεν ανακοινώνεται και υποχρεούται να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος όταν το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 137/21.9.2017).
6. Δεν μπορεί να γίνει δήλωση συγγραμμάτων αν δεν προηγηθεί δήλωση μαθημάτων. 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι φοιτητές/τήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους, μετά από έγκριση από τον Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό όριο των μαθημάτων επιλογής που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο. Στην σελίδα της ηλεκτρονικής δήλωσης εμφανίζονται με τους κωδικούς «ΕΕ1000» και «ΕΕ2000». Η δήλωση αυτών των μαθημάτων εκτός από ηλεκτρονικά γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και γραπτά καταθέτοντας στη Γραμματεία το αντίστοιχο έντυπο ( www.polsci.auth.gr – πληροφορίες - έντυπα Τμήματος). Ο Τίτλος των μαθημάτων πρέπει να αναγράφεται και στα Αγγλικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα ΕΕ που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 ECTS, ώστε να συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (μαθήματα επιλογής=48 ECTS κατ’ ελάχιστον).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ
 
Β΄ εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα. Σας προτείνουμε να δηλώσετε τα «6» ( έξι ) μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου και, εάν επιθυμείτε, έως 3 υποχρεωτικά μαθήματα μεγαλυτέρων εξαμήνων. Δεν μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα επιλογής.
 
Δ΄εξάμηνο
Για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου το μάθημα ΚΥ000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες δηλώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο εαρινό (Δ΄ εξάμηνο) εάν ΔΕΝ ΤΟ ΔΗΛΩΣΑΝ στο Γ χειμερινό εξάμηνο  και πρόκειται να αναλάβουν εργασία σε μάθημα του Δ εαρινού.
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (μέχρι «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα.
 
ΣΤ΄εξάμηνο
 Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (μέχρι «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «50» (πενήντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πρακτική
 
Η΄ εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «10» ( ΔΕΚΑ ) μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι)   φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «50» ([ενήντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πρακτική 
 
ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ (10ο εξάμηνο και πάνω)
Μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα σας υπολείπονται έχοντας να επιλέξετε: από τα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και από τα επιλογής μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «50» (πενήντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πρακτική