ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Έρευνα Κοινωνικών Ζητημάτων Δήμου Θέρμης

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης πραγματοποίησε έρευνα κοινής γνώμης σχετικά με ζητήματα καθημερινότητας, συμμετοχής των πολιτών, προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής καθώς και στάσεων/απόψεων των δημοτών για τους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς.

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά την ικανοποίηση των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και την εκτίμηση της λειτουργίας των αιρετών και των υπαλλήλων του Δήμου. Αφορά την αξιολόγηση των αιρετών (δήμαρχο & δημοτικούς συμβούλους) και των υπαλλήλων του δήμου σχετικά με την συμπεριφορά, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την επικοινωνία με τους πολίτες κλπ. Καταγράφονται επίσης προβλήματα που απασχολούν τους δημότες, εκτίμηση για τα προβλήματα κα τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής και λήψης πρωτοβουλιών καθώς επίσης η γνώμη των δημοτών σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τα τοπικά δημοψηφίσματα για την επίλυση κοινωνικών και άλλων θεμάτων.

Παράλληλα, φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών έχουν αναλάβει τη μελέτη των συμμετοχικών θεσμών, την καταγραφή της σύνθεσης τους, τις θεματικές ενότητες της ατζέντας των θεσμών αυτών, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων/ θεμάτων ανά δημοτική ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης στο Δήμο με θέμα την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις σε μερικά τοπικά διαμερίσματα και προχωρά η υλοποίηση για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων.