Ο εκτός Ευρώπης κόσμος - Κίνα

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε28
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ο βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν μια αναλυτική και σε σχετικό βάθος εικόνα για τη θέση της Κίνας στο σύγχρονο κόσμο και τη σχέση της με αυτόν και να τους εισαγάγει στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα της Κίνας, μία χώρας με ιδιαίτερη και αυξανόμενη σημασία στο σύγχρονο κόσμο, αλλά ακόμα σχετικά άγνωστη για πολλούς.

Ειδικότερα:

  • θα αναλυθεί η πολιτική και οικονομική ιστορία της Κίνας και η πολιτική της κουλτούρα.
  • θα μελετηθούν ζητήματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία και οι προκλήσεις που αυτή εμπεριέχει για τη χώρα. έμφαση θα δοθεί στις γεωπολιτικές επιπτώσεις της ανόδου της Κίνας, στα σχέδια της ίδιας και των άλλων δυνάμεων στην περιοχή.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  •     να έχουν μια καλύτερη κριτική εποπτεία των εξελίξεων στην περιοχή της ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού
  •     να γνωρίζουν και να κατανοούν τη σημασία και τις γεωπολιτικές συνέπειες της ταχείας ανόδου της Κίνας
  •     να αξιολογούν τις οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις τους στον κόσμο
  •     να κατανοούν τη σημασία της κινέζικης ιστορικής εμπειρίας στις οικονομικές και πολιτικές επιλογές της ηγεσίας της Κίνας
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σωτήρης Πετρόπουλος, Αστέρης Χουλιάρας (επιμέλεια): Η Κίνα και οι άλλοι. Οι σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο, Παπαζήσης, 2013
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος: Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα, Ποιότητα, 2013.
Σωτήρης Χαλικιάς: Παράδοση και νεωτερικότητα στην Κίνα, Ίνδικτος 2013
Patricia Buckley Ebrey: Η Κίνα από την αρχαιότητα έως σήμερα, Οδυσσέας, 2008
Le Modne Diplomatique: Κομφούκιος, Μάο, αγορά, Σαββάλας, 2008