Χώρος και Εκλογική Ανάλυση

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε30
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων από ομαδοποιημένα δεδομένα. Το πρόβλημα της οικολογικής ανάλυσης. Προετοιμασία δεδομένων για οικολογική ανάλυση. Επιλογή στατιστικής και χωρικής μονάδας. Τεχνικές και μέθοδοι οικολογικής ανάλυσης (ecological inference) σε πίνακες 2x2. Μέθοδος των φραγμάτων. Μέθοδοι παλινδρόμησης. Μέθοδος του King και άλλες συναφείς τεχνικές. Εισαγωγή στο λογισμικό Ezi. Αντιμετώπιση του προβλήματος της οικολογικής ανάλυσης σε πίνακες RxC. Εισαγωγή στο λογισμικό Mapinfo. Θεματικοί χάρτες. Αποτύπωση εκτιμήσεων σε χάρτη και ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis). Αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. Χρήση των εργαλείων Scopus και Refworks. Δημοσίευση αποτελεσμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις παρακάτω ικανότητες:

  • Ικανότητα να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των εκλογών.
  • Ικανότητα να αποτυπώνουν εκτιμήσεις εκλογικών μετακινήσεων σε χάρτες.
  • Ικανότητα να παρουσιάζουν αποτελέσματα εκλογικής ανάλυσης σε δημοσιεύσιμη εργασία.
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
King, Gary. 1997. A solution to the ecological inference problem : Reconstructing individual behavior from aggregate data. Princeton, N.J.: Princeton University Press. King, Gary, Martin Abba Tanner, and Ori Rosen. 2004. Ecological inference : New methodological strategies. Analytical methods for social research. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.