Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήψου

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε43
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Eισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Συμβούλους Ψήφου (ΗΣΨ) - Το Περιεχόμενο και η Διατύπωση των προτάσεων στους Ηλεκτρονικούς Συμβούλους Ψήφου Μέθοδοι για την εκτίμηση των θέσεων των πολιτικών κομμάτων στους Ηλεκτρονικούς Συμβούλους Ψήφου - Πώς οι Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου υπολογίζουν την εγγύτητα των ψηφοφόρων στα κόμματα - Αλληλεπιδράσεις των ΗΣΨ με κόμματα, ΜΜΕ και ψηφοφόρους – Καθαρισμός και Ποιότητα Δεδομένων – Το προφίλ των χρηστών των ΗΣΨ – Επίδραση των ΗΣΨ στη συμμετοχή στις εκλογές - Επίδραση των ΗΣΨ στην επιλογή ψήφου - Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των ΗΣΨ για την τοποθέτηση των ψηφοφόρων στον ιδεολογικό χώρο – Η επιρροή του εκλογικού συστήματος στις πολιτικές θέσεις των κομμάτων και των υποψηφίων - Κρατώντας τις υποσχέσεις: ΗΣΨ και Πολιτική Εκπροσώπηση

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα " Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου" θα μάθουν να:

  • Επιλέγουν θέματα πολιτικού ανταγωνισμού και να διατυπώνουν προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έναν Ηλεκτρονικό Σύμβουλο Ψήφου (ΗΣΨ)
  • Αναζητούν τις κατάλληλες πηγές και να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πηγές για την εκτίμηση των θέσεων των πολιτικών κομμάτων
  • Χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες για την εκτίμηση εγγύτητας/απόστασης ψηφοφόρων – κομμάτων
  • Επεξεργάζονται και να αναλύουν τα δεδομένα των ΗΣΨ
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Garzia, D. Marschall, S. (2014) Matching Voters with Parties and Candidates. Voting Advice Applications in Comparative Perspective, ECPR Press, ISBN: 9781907301735 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41963606