Διεθνείς Οργανισμοί

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε52
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα εστιάζει στα νομικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη και λειτουργία των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών και τις επιπτώσεις της λειτουργίας αυτών των οργανισμών στις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή πολιτική. Ειδικότερα εξετάζει την λειτουργία, σήμερα και ιστορικά, των μεγάλων διεθνών οργανισμών (με έμφαση στο σύστημα του ΟΗΕ, τους θεσμούς του Bretton Woods όπως το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Π.Ο.Ε.). Εξετάζονται τόσο η δομή και θεσμικά χαρακτηριστικά όσο και η λειτουργία των οργανισμών αυτών στις σημερινές συνθήκες. Αναλύονται οι πολιτικές παράμετροι που διέπουν την λειτουργία τους (ενδεχομένως με παραδείγματα και περιπτώσεις μελέτης) και οι επιπτώσεις στο εθνικό πλαίσιο. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών και του εθνικού πλαισίου. Ανά εβδομάδα το μάθημα θα ασχολείται με ένα συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό, είτε παγκόσμιο (μεταξύ των οποίων ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Διεθνές Γραφείο Εργασίας και Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) είτε περιφερειακό (Αφρικανική Ένωση,ASEAN, Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών)

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της σύγχρονης διεθνούς τάξης, ιδίως του πλαισίου λειτουργίας των διεθνών οργανισμών και να συσχετίζουν τις έννοιες αυτές με το εθνικό πλαίσιο, όντας ικανοί να αναλύσουν την αλληλεπίδραση του διεθνούς επιπέδου στην εθνική δράση. Διαθέτουν ικανότητα σύγκρισης των βασικών χαρακτηριστικών των μεγάλων διεθνών οργανισμών.

Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
άσκου-Περράκη Παρούλα, Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος , Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης: Διεθνείς οργανισμοί. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2015. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50661866