Περιφερειακές Δυνάμεις: Τουρκία

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΙΕ25
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η Τουρκία θεωρείται πολλές φορές σαν μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Γεωπολιτικά καλύπτει τον χώρο πρώην αυτοκρατοριών (Βυζάντιο και Οθωμανική Αυτοκρατορία) και κατέχει μια στρατηγική θέση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Το μάθημα εστιάζει την προσοχή σε δύο πτυχές της σύγχρονης Τουρκίας. Η πρώτη είναι το θέμα του «εξευρωπαϊσμού.» Ως ισλαμική χώρα, έχει προβληματισθεί σχετικά με την πολιτισμική και πολιτική της θέση στην Ευρώπη ήδη από την οθωμανική περίοδο. Η δεύτερη πτυχή αφορά τις φιλοδοξίες της Τουρκίας να γίνει μια περιφερειακή υπερδύναμη. Τα πρώτα χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια και περιορισμένο ενδιαφέρον για «περιπέτειες» εξωτερικής πολιτικής. Η στρατιωτική και οικονομική της σημασία, όμως, αυξήθηκε σημαντικά μετά το 1990 και με τη κυβέρνηση ΑΚΠ που ήρθε στην εξουσία το 2002 προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την πολιτική της προς την Μέση Ανατολή. Και οι δύο πτυχές που αναφέρονται πιο πάνω θα παρουσιασθούν στο ιστορικό και σύγχρονο πλαίσιο τους.

Εξάμηνο: 
Β' Εξάμηνο