Σύγχρονη ιστορία και γεωπολιτικά συστήματα

ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΙΕ12
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα παρακολουθεί την ανάδειξη γεωπολιτικών συστημάτων στον σύγχρονο κόσμο, εξετάζει την ιστορική πορεία τους από τη συγκρότησή τους ως την έκπτωσή τους και αποτιμά κριτικά τη δυναμική, την επίδραση που είχαν σε οικουμενικό ή περιφερειακό επίπεδο, τους παράγοντες σταθερότητας ή αστάθειας που δημιούργησαν. Αναλύει τα συστήματα δυνάμεων που εμφανίστηκαν στην σύγχρονη ιστορία είτε με τη μορφή οικουμενικών δυνάμεων (Βρετανική Αυτοκρατορία, ΗΠΑ), είτε με τη μορφή συνασπισμών-συμμαχιών (Ευρωπαϊκό σύστημα δυνάμεων), είτε με τη μορφή διεθνών οργανισμών. Για την κατανόηση της κάθε περίπτωσης χρησιμοποιούνται εργαλεία πολιτικής ιστορίας που επιτρέπουν τη συγκριτική αποτίμηση κάθε επιμέρους φαινομένου.

Ειδική προσοχή δίνεται, και εξαιτίας του ειδικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή που περιβάλει τη χώρα μας, στα συστήματα περιφερειακών δυνάμεων με τα ιδιαίτερά τους, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά.

Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν μια ευρύτερη εποπτεία ως προς τη συγκρότηση των γεωπολιτικών σχέσεων και ισορροπιών του σημερινού κόσμου, αποκτούν την ουσιαστική αίσθηση της ιστορικότητας του κάθε πολιτικού φαινομένου και αποκτούν κριτικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν τρέχουσες καταστάσεις και εξελίξεις.      

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο