Στρατηγικοί σχεδιασμοί στο σύγχρονο κόσμο

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΙΕ23
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα επικεντρώνεται στους βασικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς του σημερινού κόσμου («Αραβική Άνοιξη», «Μια Ζώνη, ένας δρόμος», «ανάσχεση αναδυόμενων δυνάμεων», κλπ.). Οι σχεδιασμοί τοποθετούνται στο γενικό γεωπολιτικό σκηνικό, και, σε σύγκριση με ανάλογης εμβέλειας σχεδιασμούς στην σύγχρονη ιστορία, αναλύεται η δυναμική τους, οι στόχοι τους, τα μέσα και οι τακτικές που καλούνται να τους προωθήσουν καθώς και η εξέλιξή τους και τα αποτελέσματα που προκάλεσαν και προκαλούν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σημερινές εστίες έντασης ή πολέμου (Συρία, Νότια Κινεζική Θάλασσα κλπ.) που βρίσκονται στο επίκεντρο ή στην περιφέρεια των βασικών στρατηγικών σχεδιασμών. Οι εστίες αυτές τοποθετούνται, αναλύονται και ερμηνεύονται μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των ισορροπιών στον σημερινό κόσμο.

Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν μια ευρύτερη εποπτεία για τα ουσιαστικά πολιτικά διακυβεύματα του σημερινού κόσμου και αποκτούν κριτικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να αποτιμήσουν τρέχουσες εξελίξεις.

Εξάμηνο: 
Β' Εξάμηνο