ΠΜΣ "Πολιτική Θεωρία": Λίστα μαθημάτων

A’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδ

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΠΘ101

Νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

Σεβαστάκης Νικ.

10

ΠΘ102

Σύγχρονη πολιτική θεωρία

Κιουπκιολής Αλέξ.

10

ΠΘ103

Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων

Καβουλάκος Κάρ.

10

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδ

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΠΘ201

Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

Στυλιανού Άρης

10

ΠΘ202

Κριτική της ιδεολογίας και Ανάλυση πολιτικού λόγου

Σταυρακάκης Γιάννης

10

ΠΘ203

Πολιτική και ηθική φιλοσοφία

Δρόσος Διονύσης

10

Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)