ΠΜΣ "Πολιτική Ανάλυση": Λίστα μαθημάτων

ΠΜΣ: Πολιτική Ανάλυση 

A Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδ

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΠΑY11

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Ανδρεάδης Ιωάννης

10

ΠΑY12

Συγκριτική Πολιτική

Παπαγεωργίου Ιωάννης

10

Μαθήματα επιλογής (επιλέγετε ένα από τα παρακάτω)

Κωδ

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΠΑE11

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Δουράκης Γεώργιος

10

ΠΑE12

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

Ανδρέου Γεώργιος

10

ΠΑE13

Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής

Μαρκάκη Ευαγγελία

10

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδ

Τίτλος μαθήματος

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΠΑΥ21

Εκλογική Ανάλυση

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

10

ΠΑΥ22

Εκλογική Κοινωνιολογία

Τεπέρογλου Ευτυχία

10

ΠΑΥ23

Κόμματα και Πολιτικές Δυνάμεις

Πανταζόπουλος Ανδρέας

10

Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)