Π.Μ.Σ. Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές: Λίστα μαθημάτων

ΠΜΣ: Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται τρία από τα παρακάτω)

Κωδ

Μάθημα

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΠΙΕ11

Ζητήματα συγκρότησης ελληνικού κράτους

Νίκος Ροτζώκος

10

ΠΙΕ12

Σύγχρονη ιστορία και γεωπολιτικά συστήματα

Νίκος Ροτζώκος,

Γιώργος Μαργαρίτης

10

ΠΙΕ13

Καπιταλισμός και πόλεμος

Σπύρος Μαρκέτος

10

ΠΙΕ14

Διεθνείς σχέσεις: Βαλκάνια

Βέμουντ Ώρμπακε

10

ΠΙΕ15

Θεωρία πολέμου- Κλαούζεβιτς

Γιώργος Πάσχος

10

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται τρία από τα παρακάτω)

Κωδ

Μάθημα

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΠΙΕ21

Πόλεμος και θρησκεία

Κώστας Παπαστάθης

10

ΠΙΕ22

Οι «άμαχοι» στους σύγχρονους πολέμους

Μαρία Καβάλα

10

ΠΙΕ23

Στρατηγικοί σχεδιασμοί στο σύγχρονο κόσμο

Γιώργος Μαργαρίτης

10

ΠΙΕ24

Ασύμμετροι πόλεμοι, «λαϊκοί» πόλεμοι

Βασιλική Λάζου

10

ΠΙΕ25

Περιφερειακές δυνάμεις: Τουρκία

Βέμουντ Ώρμπακε

10

Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)