ΔΠΜΣ Διακυβέρνηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη: Μαθήματα

ΔΠΜΣ Διακυβέρνηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη

A’  Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδ

Μάθημα

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΔΙΥ11

Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Παναγιωτίδου Γεωργία

9

ΔΙΥ12

Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση

Κεντρωτής Κυριάκος

Ακριβούλης Δημήτρης

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

9

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 2 από τα παρακάτω)

Κωδ

Μάθημα

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΔΙΕ11

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Δουράκης Γεώργιος

Τσαλίκη Περσεφόνη

6

ΔΙΕ12

Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

Κουταλάκης Χαράλαμπος

Χλέπας Νίκος

6

ΔΙΕ13

Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής

Μαρκάκη Ευαγγελία

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

6

ΔΙΕ15

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Δημόσια Διοίκηση

Ανδρέου Γεώργιος

Γκορέζης Παναγιώτης

6

B’  Εξάμηνο

Μαθήματα Eπιλογής (επιλέγονται 3 από τα παρακάτω)

Κωδ

Μάθημα

Διδάσκων/οντες

ECTS

ΔΙΕ21

Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις

Παπαγεωργίου Ιωάννης

10

ΔΙΕ22

Πολιτικό Μάρκετινγκ

Θα ανακοινωθεί

10

ΔΙΕ23

Διοικητική οργάνωση του Κράτους

Ανδρέου  Γιώργος

Πικραμένος Μιχάλης

10

ΔΙΕ24

Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

10

ΔΙΕ25

Αντιπροσώπευση, Διαβούλευση, Συμμετοχή

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

10

Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)