Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής

ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΑΕ13
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η δημόσια πολιτική είναι η συλλογή αποφάσεων και μέσων που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις/ θεσμοί για να ανταποκριθούν στον ποικίλο και περίπλοκο συνδυασμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και πολιτιστικών προβλημάτων, ζητημάτων και περιστάσεων. H χάραξη πολιτικής συνδέεται με μια ορθολογική, αντικειμενική  και ηγετική διαδικασία βημάτων και σταδίων. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βελτιωθεί η ικανότητα λήψης αποφάσεων των φοιτητών, να αποκτήσουν δεξιότητες ηγεσίας και να παράσχουν στρατηγικές για περαιτέρω βελτίωση στο μέλλον. Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι ομάδες λαμβάνουν αποφάσεις, και διαμορφώνουν πολιτικές για την επίλυση προβλημάτων, ατομικά και συλλογικά. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν διαφορετικά στυλ αποφάσεων, ηγεσίας και τις διαθέσεις πίσω από κάθε στυλ, θα μάθουν να λαμβάνουν αποφάσεις πιο σκόπιμα και συστηματικά και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στην απόφαση τεχνικές ανάλυσης και διαδικασίες διαχείρισης ομάδας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες λήψης αποφάσεων, κατανόησης του τρόπου που άτομα και ομάδες λαμβάνουν αποφάσεις και διαμορφώνουν συμπεριφορές και πολιτικές. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης οι φοιτητές να κατανοήσουν τις τεχνικές ανάλυσης, να κατανοήσουν διαφορετικούς τρόπους λήψης αποφάσεων, ανάπτυξης διαδικασιών σε ομάδες, ενσωμάτωσης παραγόντων (π.χ. αξίες, προκαταλήψεις, εμπειρογνωμοσύνη, συνήθεια και ισχύς θέλησης) στη λήψη αποφάσεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μάθουν να διαχειρίζονται θέματα διαμόρφωσης πολιτικής μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής της θεωρίας παιγνίων.    

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος

  • Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30476), Συγγραφείς: Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Έκδοση: 1η έκδ./2006, ISBN: 978-960-02-1979-1, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
  • Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων (κωδικός στον Εύδοξο 35241) Osborne Kλειδάριθμος ΕΠΕ, 2010 Θεσσαλονίκη
  • Θεωρία παιγνίων (κωδικος στον ευδοξο 1063) Μηλολιδάκης Σοφία Α.Ε., 2009 Θεσσαλονίκη

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

  • Gibbons, R., Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992.
  • Dixit, A. and B. Nalebuff, The Art of Strategy, WW Norton, 2008 Dixit, A. and B. Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991.
  • Νικολόπουλος, Ανδρέας. Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων. ISBN13: 9789609443203
Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο