Καπιταλισμός και πόλεμος

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΙΕ13
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες.
 
Η πρώτη ενότητα περιέχει μια γενική εισαγωγή στον σκοπό και το περιεχόμενο του μαθήματος, και κατόπιν ανιχνεύει από ιστορική σκοπιά τη θέση του πολέμου στο καπιταλιστικό παγκόσμιο σύστημα όσο και στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Εστιάζει στον χαρακτηρισμό του εικοστού αιώνα ως Αιώνα του Πολέμου, στον πόλεμο ενάντια στις γυναίκες από την προϊστορία ως σήμερα και στη σύνδεση μεταξύ καπιταλισμού και πατριαρχίας, και στη λειτουργία του πολέμου στην ανάδυση των κοσμοκρατοριών και του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος από τον δέκατο πέμπτο ως τον δέκατο όγδοο αιώνα.
 
Η δεύτερη ενότητα εμβαθύνει στη σχέση μεταξύ καπιταλισμού και πολέμου από τη Γαλλική Επανάσταση ως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξετάζει τη λειτουργία του πολέμου στη δουλοκτητική και την εποικιστική αποικιοκρατία που αναπτύχθηκαν στην Αμερική, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις της ως σήμερα. Το πώς αντιμετωπίζεται ο πόλεμος από τη φιλελεύθερη ιδεολογία και τις σχέσεις του με τα δημοκρατικά και τα ολιγαρχικά ιστορικά πλαίσια. Το πώς τόν χρησιμοποίησαν οι αντίπαλες πλευρές στις επαναστάσεις και το ρόλο του στην αντεπανάσταση. Τέλος, τη σχέση μεταξύ του καπιταλισμού και των γενοκτονιών που πολλαπλασιάστηκαν παγκόσμια μετα την εξάπλωσή του.
 
Η τρίτη ενότητα εξετάζει τις λειτουργίες και τις μορφές του πολέμου στη μεταπολεμική αντιπαράθεση μεταξύ της καπιταλιστικής Δύσης και των αντιπάλων της. Επισκοπούμε τις παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ, την ανάπτυξη του Νέου Ιμπεριαλισμού, τα πυρηνικά δόγματα της Αμοιβαία Εξασφαλισμένης Καταστροφής και του Πυρηνικού Πρωτείου, τους σύγχρονους Υβριδικούς Πολέμους, τις Χρωματιστές Επαναστάσεις και τους Μη Συμβατικούς Πολέμους. Τέλος ανιχνεύουμε τις επιπτώσεις που εχει το τραύμα του πολέμου στην κοινωνική ψυχολογία.
 
Οι θεμελιώδεις μελέτες που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής:
Μάθημα 2. Ο αιώνας του πολέμου. Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of our Times, Verso, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 1994. Samir Amin, The Liberal Virus. Permanent War and the Americanization of the World, Pluto Press, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 2004.
Μάθημα 3. Ο πόλεμος ενάντια στις γυναίκες. Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, Oxford University Press, Νέα Υόρκη, Λονδίνο 1986. James C. Scott,Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, Yale University Press, New Haven, Λονδίνο 2017.
Μάθημα 4. Κοσμοκρατορίες και καπιταλιστικό κοσμοσύστημα. Kees van der Pijl, Nomads, Empires, States. Modes of Foreign Relations and Political Economy, Volume I, Pluto Press, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 2007. Alexander Anievas, Kerem Nişancıoğlu,How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism, Pluto Press, Λονδίνο 2015. Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350, Oxford University Press, Οξφόρδη, Νέα Υόρκη 1989. Immanuel Wallerstein, The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, Νέα Υόρκη 1974.
Μάθημα 5. Δουλοκτητική και εποικιστική αποικιοκρατία. Edward E. Baptist, The Half Has Never Been Told. Slavery and the Making of American Capitalism, Basic Books , Νέα Υόρκη 2014. Walter L. Hixson,American Settler Colonialism.A History, Palgrave Macmillan, Νέα Υόρκη 2013.
Μάθημα 6. Φιλελευθερισμός, δημοκρατία, ολιγαρχία. Luciano Canfora, Democracy in Europe. A History of an Ideology, μετάφραση Simon Jones, Blackwell, Οξφόρδη 2006. Domenico Losurdo, Liberalism. A Counter-History, μετάφραση Gregory Elliott,  Verso, Λονδίνο 2011 [2006].Jeffrey A. Winters,Oligarchy, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη 2011.
Μάθημα 7. Επανάσταση και αντεπανάσταση. Arno J. Mayer,Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870 – 1956: An Analytic Framework, Harper Torchbooks, Νέα Υόρκη 1971.
Μάθημα 8. Καπιταλισμός και γενοκτονία. Garry Leech, Capitalism. A Structural Genocide, Zed Books, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 2012. DavidE. Stannard, American Holocaust. Columbus and the Conquest of the New World, Oxford University Press, Νέα Υόρκη, Οξφόρδη 1993.
Μάθημα 9. ΝΑΤΟ, παρακυβέρνηση, παρακράτος. Daniele Ganser, NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. An Approach to NATO’s Secret Stay-Behind Armies, πρόλογος John Prados, Frank Cass, Λονδίνο 2005. Eric Wilson (επιμ.), Government of the Shadows. Parapolitics and Criminal Sovereignty, Pluto Press, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 2009.
Μάθημα 10. Ο Νέος Ιμπεριαλισμός. Michael Hudson, Super Imperialism. The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance, Second Edition, Pluto Press, Λονδίνο, Sterling VA  2003 [1972]. David Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, Οξφόρδη 2003. Emmanuel Todd,After the Empire. The Breakdown of the American Order, πρόλογος Michael Lind, μετάφραση C. Jon Delogu, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 2003 [2002].
Μάθημα 11. Αμοιβαία Εξασφαλισμένη Καταστροφή και Πυρηνικό Πρωτείο. Peter Paret (επιμ.), Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton University Press, Princeton 1986.
Μάθημα 12. Υβριδικοί πόλεμοι. Χρωματιστές Επαναστάσεις και Μη Συμβατικοί Πόλεμοι. Andrew Korybko, Hybrid Wars. The Indirect Adaptive Approach To Regime Change, Peoples’ Friendship University of Russia, Μόσχα 2015.
Μάθημα 13. Το τραύμα του πολέμου. Judith L. Herman,Trauma and Recovery. The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror, Basic Books, Νέα Υόρκη 2015 [1992].

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο