Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΑY11
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα της «Μεθοδολογίας των πολιτικών επιστημών» αποσκοπεί στην εξοικείωσή των νέων φοιτητών με τις ερευνητικές μεθόδους που θα τους χρειαστούν κατά την περίοδο των σπουδών τους, ιδίως κατά την συγγραφή των εργασιών τους και την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος επιχειρεί να θέσει με συνοπτικό τρόπο βασικά ζητήματα επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών και να παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο τις βασικές μεθόδους της ποσοτικής, της ποιοτικής και της ιστορικής έρευνας.

Επίσης, περιλαμβάνει ένα σεμινάριο με αντικείμενο την ακαδημαϊκή γραφή και τις προδιαγραφές της. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη σημαντικού εύρους της μεθοδολογικής προβληματικής στις κοινωνικές επιστήμες.

Επίσης, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις προκλήσεις και τους μεθοδολογικούς προσανατολισμούς των άλλων μεταπτυχιακών και αποκτούν επαρκή γνώση του πεδίου της πολιτικής έρευνας στο σύνολό του.

Κατόπιν, οι φοιτητές εξετάζουν επιμέρους ζητήματα των μεθόδων που επιστρατεύει το συγκεκριμένο ΠΜΣ όπως:
Delphi
Διαδικτυακές έρευνες: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών, η χρήση ανοικτού λογισμικού για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών, απλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, μη γραμμική παλινδρόμηση, κ.α.
Ανάλυση με περισσότερες από δύο μεταβλητές (cluster analysis, πολλαπλή ανάλυση αντιστοιχιών κ.α).

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο