Διεθνής Πολιτική Οικονομία

ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΑE11
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό διερευνά τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στα τρία βάθρα της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης: διεθνές εμπόριο, ξένες άμεσες επενδύσεις, διασυνοριακή ροή κεφαλαίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αίτια που προκάλεσαν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, αλλά και στις φάσεις που αυτή διήλθε (πιστωτική κρίση των τραπεζών, οικονομική ύφεση, δημοσιονομική κρίση των κρατών, συναλλαγματικός πόλεμος, εμπορικός πόλεμος). Αναλύονται επίσης οι υπάρχουσες εναλλακτικές θεωρίες οικονομικής κρίσης. Παράλληλα αναλύονται και αξιολογούνται οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν διεθνώς (με τα αντίστοιχα αποτελέσματα), αλλά και οι ανταγωνιστικές οικονομικές πολιτικές που προτάθηκαν ως εναλλακτική λύση. Τέλος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις γεωπολιτικές συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης (ιδίως στη μετωπική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά από τη συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράψουν, να αναλύσουν, να κατανοήσουν, να εξηγήσουν και να αξιολογήσουν:
1.    Τη μεταπολεμική δυναμική της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.
2.    Τα αίτια και οι διαδοχικές φάσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008.
3.    Τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν παγκοσμίως για την αντιμετώπισή της.
4.    Τις εναλλακτικές οικονομικές πολιτικές που έχουν προταθεί.
5.    Τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στο παρόν και στο μέλλον της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.
6.    Τις επιπτώσεις του εν εξελίξει εμπορικού πολέμου στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, αλλά και στις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις του πλανήτη

 

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο