Πολιτική και θρησκεύματα

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε19
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα εξετάζει τις πολιτικές διαστάσεις του θρησκευτικού φαινομένου στην Ελλάδα και την ΕΕ. Στόχος του μαθήματος είναι η κριτική διερεύνηση του ηγεμονικού ρόλου της θρησκείας στην διαμόρφωση της πολιτικής κουλτούρας και συμπεριφοράς. Επίσης, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εξέταση των ερμηνευτικών σχημάτων σχετικά με τη διαδικασία εκκοσμίκευσης, καθώς και η εκμάθηση των βασικών ιστορικών γνώσεων σχετικά με τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίνεται στην ανάλυση της σχέσης θρησκείας και εθνικισμού, στην κατανόηση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, στην εξέταση της επιρροής της θρησκευτικής διαιρετικής τομής, καθώς και στην διασαφήνιση της σημασίας του θρησκευτικού παράγοντα στη χάραξη της δημόσιας πολιτικής. Τέλος, αναπτύσσεται η πολιτική των εκκλησιών αναφορικά με την οικονομική και προσφυγική κρίση, καθώς και η στρατηγική που ακολουθούν απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Βιβλιογραφία: 

Grace Davie, Κοινωνιολογία της θρησκείας (Αθήνα: Κριτική, 2010).

Daniele Hervieu - Leger, Jean - Paul Willaime, Κοινωνικές θεωρίες και θρησκεία (Αθήνα: Κριτική, 2005).

 

Βιβλιογραφία

Kai Arzheimer and Elisabeth Carter, ‘Christian Religiosity and Voting for West European Radical Right Parties,’ West European Politics 32/5 (2009): 985-1011.

David Broughton and Hans-Martien ten Napel (eds.), Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe (London: Routledge, 2000).

Wouter van Der Brug, Sara B. Hobolt, and Claes H. De Vreese, ‘Religion and Party Choice in Europe,’ West European Politics 32/6 (2009): 1266-1283.

Yilmaz Esmer and Thorleif Pettersson, ‘The Effects of Religion and Religiosity on Voting Behavior,’ in Russel Dalton and Hans- Dieter Klingemann (eds), The Oxford Handbook of Political Behaviour (Oxford: Oxford University Press, 2007): 481-503.

Θάνος Λίποβατς, Νίκος Δεμερτζής και Βασιλική Γεωργιάδου (επιμ.), Θρησκείες και Πολιτική στη Νεωτερικότητα (Αθήνα: Κριτική, 2002).

Nadia Marzouki, Duncan McDonnell, and Olivier Roy (eds), Saving the People: How Populists Hijack Religion (London: Hurst, 2016).

Kathleen A. Montgomery and Ryan Winter, ‘Explaining the Religion Gap in Support for Radical Right Parties in Europe,’ Politics and Religion 8 (2015): 379-403.

Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Konstantinos Papastathis, ‘Religious Discourse and Radical Right Politics in Contemporary Greece, 2010–2014,’ Politics Religion and Ideology 16/2–3 (2015): 218–247.

Victor Roudometof and Vasilis Makrides (eds.), Orthodox Christianity in 21st Century Greece: Tthe Role of Religion in Politics, Ethnicity and Culture (Farnham: Ashgate, 2010).

Trine Stauning Willert and Lina Molokotos-Liederman (eds), Innovation in the Orthodox Christian Tradition?: The Question of Change in Greek Orthodox Thought and Practice (Farnham: Ashgate, 2012).

Σταύρος Ζουμπουλάκης, Χρυσή Αυγή και Εκκλησία (Αθήνα: Πόλις, 2013).