Έρευνα: «Η Ακτινογραφία του Εκλογικού Σώματος της Θεσσαλονίκης, μπροστά στις εκλογές της 26ης Μαΐου»

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας συντόνισε δειγματοληπτική έρευνα που υλοποιήθηκε από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στο πλαίσιο του μαθήματος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών: «Πρακτική Άσκηση».

Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων έγινε με τη μέθοδο πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη, με τυχαία δειγματοληψία, στα διαστήματα 9/4/2019 ως 20/4/2019 και 2/5/2019 ως 10/5/2019. Χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 14 προπτυχιακοί φοιτητές ενώ 6 φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος Πολιτικής Ανάλυσης:

Δείτε τα αποτελέσματα και την παρουσίαση της έρευνας: