Ενεργοποίηση κάρτας βιβλιοθήκης

Οι φοιτητές του Τμήματος αφού παραλαμβάνουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα θα πρέπει να προσέρχονται στην  βιβλιοθήκη (Κτίριο ΝΟΠΕ 1ος όροφος) ώστε να ενεργοποιήσουν την κάρτα τους για δανεισμό βιβλίων.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα δανεισμού έως τεσσάρων (4) βιβλίων για δεκαπέντε μέρες (15) με δυνατότητα ανανέωσης έως και δύο (2) φορές από όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

 Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης του υλικού είτε τηλεφωνικά είτε με προσωπική παρουσία χωρίς να χρειάζεται να το επιστρέψουν, με την προϋπόθεση ότι το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη (δεν έχει γίνει κράτηση).

Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει να ανανεώσει ή να επιστρέψει υλικό που έχει στην κατοχή του, επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο 0,30 λεπτά ανά ημέρα και τεκμήριο.

Ο χρήστης έχει την απόλυτη ευθύνη του υλικού που δανείζεται. Συνεπώς, οφείλει να το επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία το δανείστηκε. Αν το υλικό έχει φθαρεί ολοκληρωτικά ή έχει χαθεί, ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα.