Εκπαιδευτικές Πρακτικές και Πολιτική

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕΟΧ49
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Πέρα από μία εισαγωγή σε εκπαιδευτικές πρακτικές υπό μια ευρεία έννοια που έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση μιας πολιτικής ταυτότητας στουςμαθητές και στουςνέους ανθρώπους γενικότερα θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά σε μαθήματα του σχολείου (Ιστορία, Θρησκευτικά κ.α.) τα οποία πολιτικοποιούν. Επίσηςθα  γίνει  αναφορά  σε  συγκεκριμένες  κινηματογραφικές  ταινίες, χαρακτηριστικές τηςπροπαγανδιστικής τουςτάσης.

Πιο  αναλυτικά,  θα  γίνει  αναφορά  στο Θρίαμβο τηςΘέλησης τηςLeniRiefenstahl,  στον  Οκτώβρη του SergeiEisensteinκαιστον άνθρωπο με το σταυρό του Rossellini. Θα γίνει ανάλυση του τρόπου μετάδοσης των πολιτικών μηνυμάτωνκαι διαχωρισμός τηςπροπαγάνδας σε έμμεσηκαι άμεση.

Προτεινόμενα θέματα εργασιών

Στουςφοιτητές θα δοθούν είτε διδακτικά εγχειρίδια για να αξιολογήσουν είτε κινηματογραφικές ταινίες από καθεστώτα του παρελθόντος. Ενδεικτικά αναφέρονται

  • «Τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται», 1995,Σριντιάν Ντραγκόγεβιτς.
  • «Πριν τη βροχή», 1994, Μίλτσο Μάντσεφσκι.
  • «Ολύμπια», 1938, Ρίφενσταλ.
  • «Η σοσιαλιστική Αλβανία»
  • «Ένα έθνος φυλακή στην Αλβανία 1943-1990»
  • «Η Ρουμανία υπό τον Τσαυσέσκου»
  • «Ο Μπόρις ΙΙΙ τηςΒουλγαρίας»
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Upon successful completion of the course students are expected to be able to recognize the educational practices aimed at politicization whether they come from the school or the arts as an educational process. Extensive reference will also be made to practices of the past that aimed at distorting reality either in Greece or in the international environment. The aim is to analyze the obvious or invisible ways of shaping political consciousness through specific lessons in school and the use of other means of entertainment. The expected result is the recognition of propaganda in the broadest sense in different areas of young people's activity.

Βιβλιογραφία: 

Bach, S. (2008). Leni: The Life and Work of Leni Riefenstahl, New York, Vintage Books.

Bahr,  E.  (1995). National Cultural Politics: Intentionalism vs. Functionalism’ in National Socialist Cultural Policy, ed. Glenn R. Cuomo, London: Macmillan, σελ. 5 –22.

Barsam, R. (1980). Film guide to Triumph of the Will, Indiana University Press.

Bernays, E. (2005 [1928]). Propaganda. New York, Horace Liveright.

Bessel, R.  (ed.)(1987).Life inthe Third Reich, Oxford: Oxford University Press.

Brady, R., (1987). The Spirit and Structure of German Fascism,  London: Victor Gollancz Ltd.

Calvert,  D.  (1990). Triumph  of  the  Will:  A  Film  by  Leni  Riefenstahl,  Texas:  Celluloid Chronicles Press.
3

Cecil,  R. (2006).Education  and  Elitism  in  Nazi  Germany,  Monograph  Series  No.  5,  the Institute for Cultural Research

Eisenstein,  S.  (1995). Beyond  the  Stars:  the  memoirs  of  Sergei  Eisenstein,  Edited  by Richard Taylor, Seagull Books.

Goebbels,  J.  (1983). The  Goebbels  Diaries,  1939-1941. Fred  Taylor,  trans.  New  York: Putnam. Hitler, A. (2006). Ο Αγών μου. Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος.

Kershaw,  I.  (1983). How  Effective  was  Nazi  Propaganda?ΣτοNazi  Propaganda:  The Power and Limitations, ed. David Welch, London: Croom Helm, σελ.180-205

Kershaw,  I.  (1993). The  Nazi  Dictatorship:  Problems  and  Perspectives  of  Interpretation, London: Arnold.Kershaw, I. (2001). The Hitler Myth: Image and Reality in the Third Reich, Oxford: Oxford University Press.

Krupskaya,  N.  (1968). Part  two:  Krupskaya  on  libraries.  ed  Sylva  Simsova.  Hamden: Archon.

Kuleshov,  L.  (1975). Kuleshov  on  Film:  Writings  by  Lev  Kuleshov  by  Lev Vladimirovich Kuleshov, New York, Vintage Books.

Neale, S. (1977).Propaganda, Screen, Volume 18, Issue 3,p.9–40,O’ Mahony, M. (2008). Sergei Eisenstein. London, Reaktion Books.

O’  Shaughnessy,  N.  J. (2004). Politics  and  Propaganda:  Weapons  of  mass  seduction.Manchester University Press

Reeves, N. (1999). The Power of Film Propaganda: Myth or Reality?New York: Cassell.

Riefenstahl, L. (1976). Die Nuba von Kau, Munich: List.

Riefenstahl, L. (1994). Memoiren: 1902-1945. Zeitgeschichte

Rother, R. (2002). Leni Riefenstahl:the seduction of a genius. London, Continuum. 

Rowe,  A.  (1996). Film  Form  and  Narrative. ΣτοAn  Introduction  to  Film  Studies,  ed. Jill Nelmes, London: Routledge, pp. 87-120

Snyder, L. (1998). Encyclopaedia of the Third Reich Crown Quarto. Wordsworth Editions.

Taylor,  R.  (1976). Film  Propaganda:  Soviet  Russia  and  Nazi  Germany.  London:  Croom Helm Ltd.

Taylor, R.  (1983). Goebbels  andthe  Function  of  Propaganda. ΣτοNazi  Propaganda:  The Power and Limitations, ed. David Welch, London: Croom Helm.

Vertov,  D.  (1985). Kino-Eye:  The  Writings  of  Dziga  Vertov.  Berkeley:  University  of California Press.
4

Welch, D. (1983) Introductionto Nazi Propaganda: The Power and Limitations, ed. David Welch, London: Croom Helm

Welch, D. (1993) The Third Reich: Politics and Propaganda, London: Routledge

Zeman, Z. (1973). Nazi Propaganda. Oxford: Oxford University Press.

Κελπανίδης, Μ.  (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες  και  Πραγματικότητα.Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Παιονίδης, Φ. (2014). Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη.

Ρισάρ, Λ. (1999). Ναζισμός και Κουλτούρα, μτφρ. Αβαγιάννου Λ., Αθήνα, Αστάρτη