Στοιχεία για το Ελληνικό Εργατικό Κίνημα

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ45
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει στο πολιτικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο τα κινήματα, τους πολιτικούς χώρους, τους θεσμούς, τις εκφράσεις που εκπορεύονται από τις κοινωνικές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής και πιο ειδικά από τους αγώνες της εργατικής τάξης. Οι χώροι και τα κινήματα αυτά, σφράγισαν την πρόσφατη κοινωνική και πολιτική ιστορία και αποτελούν και σήμερα βασικές συνιστώσες του πολιτικού σκηνικού στις περισσότερες χώρες. Εργατικά κόμματα, συνδικάτα, ενώσεις αποτελούν σήμερα βασικούς θεσμούς του πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού. Η κατανόηση της σημασίας και της λειτουργίας αυτών των χώρων και κινημάτων εξετάζεται με αφετηρία το ιστορικό τους υπόστρωμα και την ιστορική τους πορεία. Διαμέσου αυτών προσδιορίζονται η σημερινή τους θέση καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Διαπιστώνεται επίσης ο κεντρικός ρόλος αυτών των χώρων και κινημάτων στην διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος και την επιτυχία στις εξετάσεις οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για το εργατικό κίνημα στην χώρα μας, τόσο στην συνδικαλιστική, όσο και στην πολιτική του εκδοχή. Θα μπορούν να το τοποθετήσουν στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών αγώνων της σύγχρονης εποχής και να αξιολογήσουν τις ιδεολογικές, πολιτικές και ιστορικές ρίζες των σημερινών θεσμών του κινήματος.