Θέματα Κοινωνικής Φιλοσοφίας

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε59
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα εξετάζει το θέμα του κοινωνικού δεσμού και του ατομικισμού στις νεωτερικές, καπιταλιστικές κοινωνίες. Με βάση στοχαστές όπως ο John Dewey, o Νorbert Elias, o Charles Taylor ή ο Axel Honneth προσεγγίζουμε την κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας. Οι κοινωνικές σχέσεις και το ζήτημα της αυθεντίας, η εξατομίκευση και η κοινωνική συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η δημιουργικότητα της δράσης, oι κοινωνικές παθολογίες και η αναγνώριση εξετάζονται με αναφορά σε σημαντικά κείμενα και γόνιμες ερμηνευτικές υποθέσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Έπειτα από την παρακολούθηση του μαθήματος ο/η φοιτητής/ τρια θα μπορεί:
1. Να αναγνωρίζει ορισμένα βασικά θέματα της κοινωνικής φιλοσοφίας
2. Να ερμηνεύει και να μπορεί να χειριστεί τις απόψεις των υπό εξέταση στοχαστών
3. Να κινητοποιεί την κριτική σκέψη για την ανάλυση και την αξιολόγηση των πηγών.
4. Να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε συζητήσεις ζητημάτων που έχουν μελετηθεί από τους σημαντικούς κοινωνικούς φιλοσόφους και ανακύπτουν στις σημερινές κοινωνικές πραγματικότητες.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Charles Taylor, Οι δυσανεξίες της Νεωτερικότητας, Εκκρεμές, 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Άξελ Χόνετ, Από την επικοινωνία στην αναγνώριση. Για την ανανέωση της κριτικής θεωρίας, Αθήνα, Πόλις, 2000.
John Dewey, Φιλελευθερισμός και κοινωνική δράση, Αθήνα, Πόλις, 2019.
Αλέξανδρος Κοζέβ, Η έννοια της αυθεντίας, Κουκκίδα, 2018.
Ηannah Arendt, Τι είναι αυθεντία; ResPublica.gr, http://www.respublica.gr/2019/01/post/hannah-arendt-what-is-authority/
ALASDAIR MACINTYRE, Έλλογα εξαρτημένα όντα. Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται τις αρετές; Κουκκίδα, 2013.
Emile Durkheim, Κοινωνιολογία και φιλοσοφία, Επέκεινα, 2014.
Λουί Ντυμόν, Δοκίμια για τον Ατομικισμό, εκδόσεις ΕΥΡΥΑΛΟΣ.
 Richard Sennet, Μαζί. Νησίδες, 2015.
Francis Fukuyama, Eμπιστοσύνη,. Οι κοινωνικές αρετές και η δημιουργία της ευημερίας, Λιβάνης, Νέα Σύνορα, 1998.
Αlbrecht Wellmer, Η ελευθερία στον νεωτερικό κόσμο, Αλεξάνδρεια, 2001.
Habermas J., Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, Αλεξάνδρεια, 1993
Αλαιν Ρενώ, Το τέλος της αυθεντίας, Πόλις, 2007.
Νικόλας Σεβαστάκης, «Κοινωνιολογικός πραγματισμός και δημοκρατία», Επιστήμη και Κοινωνία,τ.7/2001, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/viewFile/630/629