Ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τον Β' Π.Π.

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε38
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Πρόκειται για ένα μάθημα σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας με επίκεντρο την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο σε σχέση με την Ευρώπη. Το μάθημα διαπραγματεύεται την ιστορία του Ψυχρού πολέμου καθώς και το διάστημα 1989-αρχές 21ου αι.. Διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες.
Η πρώτη ενότητα ασχολείται με τις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου, από τη συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας μέχρι τον πόλεμο της Κορέας (1953).
Η δεύτερη ενότητα δίνει έμφαση στη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ευρώπης, στο ζήτημα των αποζημιώσεων και στην ανασυγκρότηση των εβραϊκών κοινοτήτων μετά το Ολοκαύτωμα. Εμβαθύνει στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 (τέλος της αποικιοκρατίας, οικονομικό «θαύμα», νέα κοινωνικά κινήματα, αραβοϊσραηλινή διένεξη).
Η τρίτη ενότητα καλύπτει τις εξελίξεις από τη δεκαετία του 1970 μέχρι το 1989 (τέλος της «χρυσής τριακονταετίας»-οικονομική κρίση, πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη).
Η τέταρτη ενότητα είναι πιο σύντομη αλλά περιεκτική και μελετά την άνοδο των εθνικισμών στη δεκαετία του 1990, την αλλαγή του ευρωπαϊκού χάρτη με τη δημιουργία νέων κρατών, τους πολέμους της Γιουγκοσλαβίας, την άνοδο της ακροδεξιάς, ερωτήματα και προοπτικές για το μέλλον της Ευρώπης).

Υλικό μαθήματος
Το υλικό του μαθήματος περιλαμβάνει ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία (άρθρα, αποσπάσματα από βιβλία αναρτημένα στο e-learning) καθώς και το σύγγραμμα Tony Judt, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτητές καλούνται:
- Να κατανοήσουν τις ιστορικές περιστάσεις μέσα στις οποίες διαμορφώθηκε ο διχασμός της Ευρώπης και του κόσμου μετά τον β' π.π.
- Να εμβαθύνουν στη διαδικασία υποχώρησης της Ευρωπαϊκής πρωτοκαθεδρίας και ανάδειξης των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης ως των νέων μεγάλων δυνάμεων και τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που αυτη η διαδικασία προκαλεί.
- Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πολλαπλές και διαφορετικές
ιστοριογραφικές ερμηνείες αυτής της διαδικασίας.
- Να μάθουν να μελετούν τις πρωτογενείς ιστορικές πηγές και να παράγουν ιστορικά
επιχειρήματα με τα οποία να εξηγούν τις αιτίες των γεγονότων, τα αποτελέσματά τους και τις
μακροπρόθεσμες συνέπειές τους.
- Να εξηγούν την ιστορική συνέχεια και αλλαγή

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Tony Judt, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012.
Mazower Mark, Η Σκοτεινή Ήπειρος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βερέμης Θ. & Κρεμμυδάς Β., Ο σύγχρονος κόσμος, Γνώση, Αθήνα 1985.
Berstein S. & Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, τόμοι 3, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.
Braudel F., Μεσόγειος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993.
Burns E.M., Ευρωπαϊκή ιστορία, τόμοι 2, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1984.
Γιαλλουρίδης Χ., Τσαρδανίδης Χ., Η Σοβιετική Ένωση: Από τη μετεξέλιξη στην Αποσύνθεση, εκδ. Θεμέλιο, 1993.
Γιανουλόπουλος Γ., Ο μεταπολεμικός κόσμος (1945-1963), Παπαζήσης, Αθήνα 1992.
Haslam J., Russia’s Cold War: from the October Revolution to the Fall of the Wall, New Haven: Yale University Press, 2011
Herzog, Chaim, Οι Αραβοϊσραηλινοί Πόλεμοι. Η αραβοϊσραηλινή διένεξη από το 1948 μέχρι σήμερα, Λιναίος, Αθήνα 2012
Hobsbawm E., Η εποχή των άκρων, 1914-1991, Θεμέλιο, Αθήνα 1995.
Judt Tony, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012.
Κοντογεώργης Γ., H Ευρωπαϊκή Ιδέα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, εκδ. Ι.Σιδέρη, 1995.
Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, Γνώση, Αθήνα 1991.
Mazower M., Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.
 Ouzan Françoise S. and Gerstenfeld Manfred, Postwar Jewish Displacement and Rebirth
1945-1967, Brill, 2014.
Συλλογικό έργο: Βαλκάνια : Από τον διπολισμό στην νέα εποχή , εκδ. Γνώση, 1994.
TILLY CHARLES, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 1768-2004, Σαββάλας, Αθήνα 2010.
Trachtenberg M., A Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945-1963, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.
Westad, O. A., The Global Cold War, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου, Πατάκης, Αθήνα 2010.
Χατζηβασιλείου Ε., Στα σύνορα των κόσμων: η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1952-1967, εκδ. Πατάκης, 2009.