Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ34
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου για την διεξαγωγή πολιτικών ερευνών - Η σημασία του σχεδιασμού στις διαδικτυακές έρευνες - Τα βασικά δομικά στοιχεία - Πηγαίνοντας πέρα από τα βασικά: οπτικές και διαδραστικές βελτιώσεις στα εργαλεία διαδικτυακής έρευνας - Γενική διάταξη και σχεδιασμός – Επιλογή και οργάνωση των ερωτήσεων για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. - Εφαρμογή του σχεδιασμού – Η Χρήση ανοικτού λογισμικού για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών – Η συλλογή και η χρήση παραδεδομένων των διαδικτυακών ερευνών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα "Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες" θα μάθουν να:

    Σχεδιάζουν και να οργανώνουν μία διαδικτυακή πολιτική έρευνα
    Σχεδιάζουν ένα ερωτηματολόγιο που να είναι κατάλληλο για μία διαδικτυακή έρευνα
    Χρησιμοποιούν λογισμικό για την υλοποίηση πολιτικών διαδικτυακών ερευνών
    Συλλέγουν και να αναλύουν παραδεδομένα διαδικτυακών ερευνών.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ανδρεάδης, Ιωάννης (2020) Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες.  Δωρεάν Ηλεκτρονικό Βοήθημα / Σημειώσεις
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59304112
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
DESIGNING EFFECTIVE WEB SURVEYS COUPER P. MICK    CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS    2008    CAMBRIDGE, UK    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41963598

CONDUCTING ONLINE SURVEYS SUE M. VALERIE, RITTER A. LOIS (2ND EDITION)    SAGE    2012    THOUSAND OAKS, CA, USA    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41963602