Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕΟΧ55
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

To μάθημα «Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα» προσφέρει μια εισαγωγική εξοικείωση των φοιτητών με τους όρους της Ποιοτικής Μεθοδολογίας και χωρίζεται σε δύο μέρη:

-Στο πρώτο γίνεται μια εισαγωγή στην λογική και τις ενδείξεις της ποιοτικής διερεύνησης του κοινωνικού και πολιτικού πεδίου και τα κρίσιμα σημεία που θα συμβάλουν στην επαρκή κατανόηση της Ποιοτικής Έρευνας και τις ενδείξεις χρήση της.

-Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι ποιοτικής έρευνας και η εκπόνηση ποιοτικής έρευνας, η εξοικείωση με τη δομή, τις προϋποθέσεις, την παραγωγή και την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων και τη συγκρότηση τους.  Στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους του μαθήματος όλοι οι φοιτητές θα προτείνουν και θα εκπονήσουν με την καθοδήγηση του διδάσκοντα μια εργασία με ποιοτικό μεθοδολογικό προσανατολισμό.

Μέσα από την εισαγωγική αυτή ερευνητική εμπειρία επιδιώκεται η συγκρότηση ενός προσωπικού μεθοδολογικού και ερευνητικού προσανατολισμού ώστε οι φοιτητές/τριες να γνωρίζουν τις επιλογές που έχουν μεθοδολογικά και να μπορούν να τις υλοποιούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Στόχος του μαθήματος είναι να επικαιροποιηθεί και να εμπλουτιστεί μεθοδολογικά η εργαλειοθήκη των φοιτητών, ώστε να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση προς όλες τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις και να μπορούν να επιλέγουν κατάλληλες μεθοδολογικές διερευνήσεις και να προσφεύγουν ακόμη και σε μικτές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και έρευνες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

·       Κατανόηση των ποιοτικών εργαλείων με άξονα την συμβατότητα τους και την καταλληλότητα τους με συγκεκριμένα φαινόμενα και διερευνήσεις.

·       Εξοικείωση με τα σύγχρονα ρεύματα και το διάλογο που εξελίσσεται σχετικά με τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας στις μέρες μας.  

·       Κατανόηση ρόλου του κοινωνικού ερευνητή στον σύγχρονο κόσμο.  

·       Κατανόηση επιστημολογικών και διεπιστημονικών συζητήσεων (debates) που  αφορούν την εξηγητική ισχύ των διαφορετικών μεθοδολογικών δρόμων

·       Εξοικείωση και αξιολόγηση εργαλείων, δεξιοτήτων, γνώσεων, πληροφοριών και τεκμηρίων με σκοπό τη διερεύνηση και αποτίμηση της ερμηνευτικής λειτουργίας των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της  Πολιτικής Επιστήμης.

·       Υλοποίηση, επεξεργασία δεδομένων, ερμηνευτική σύνθεση πρωτοτύπων ερευνητικών σχεδίων με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων. Τριγωνισμός τους και αναστοχασμός σχετικά με τις μεικτές προσεγγίσεις .

Βιβλιογραφία: 

Τσιώλης, Γιώργος, Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα: εκδόσεις Κριτική, 2014.

Ιωσηφίδης, Θεόδωρος. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα 2019.