Ανδρεάδης Γιάννης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 5ος όροφος
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2310 991992
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη 14-15 Εγνατία, Τετάρτη 14-15 Γραφείο διδασκόντων