Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310 991970
Ώρες Συνεργασίας: 
Σε αναστολή καθηκόντων λόγω βουλευτικής ιδιότητας