Ροτζώκος Νίκος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Γραφείο Διδασκόντων Κτίριο ΝΟΠΕ 1ος όρ
Τηλέφωνο: 
2310 991989
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα, 15-17 (γραφείο διδασκόντων)