Στεφανίδης Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Διδάσκων Άλλου Τμήματος
Γραφείο: 
4ος όροφος κτ. ΝΟΠΕ Τομ. Διεθνών Σχέσεων Γρ. 406
Τηλέφωνο: 
2310 996488
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 12.00-14.00 και Πέμπτη 10.00-12.00