Δρόσος Διονύσιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991953
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 11-12 & Τρίτη 17-18 Γραφείο διδασκόντων