Παπαοικονόμου Αντώνης

Βαθμίδα: 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991952
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη 10-13, Τετάρτη 10-12, Πέμπτη 10-13, Παρασκευή 10-11