Λάζου Βασιλική

Βαθμίδα: 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991961
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη: 18:30-19:30 και Πέμπτη: 12:15-13:15